Nieuws - 1 januari 1970

Vakgebieden bij Alterra die kampen met overcapaciteit:

Uit het herstelplan ‘Vitaal en vaardig’. De genoemde vakgebieden zullen niet allemaal verdwijnen. De meeste blijven, maar worden ingekrompen.

Micromorfologie
Traditionele landschapsarchitectuur
Stadsecologie en groenbeheer
Bosbeheer
(Landschaps)ecologie in relatie tot natuurbescherming
Kwalitatief belevingsonderzoek
Onderzoek naar recreatie en toerisme
Organisatie van reguliere internationale trainingen en cursussen in Nederland op het vlak van irrigatie en drainage
Routinematig arbeidsintensieve GIS-werkzaamheden, zoals het digitaliseren van bestanden
Software engineering
Experimenteel veldwerk bestrijdingsmiddelen
Archeologisch onderzoek