Nieuws - 22 maart 2001

Vacuümtoiletten voor nieuwbouwwijk Rustenburg

Vacuümtoiletten voor nieuwbouwwijk Rustenburg

Wageningse milieutechnologen werken aan alternatief voor riool

Afkoppeling van het riool en ter plekke het afvalwater zuiveren en hergebruiken. Dit is het idee achter het miljoenenproject van de ministeries van EZ, VROM en OCenW. Wageningse milieutechnologen trekken het project en gaan onder meer werken aan vacu?mtoiletten en vergisters in het nog te bouwen appartementencomplex in de Rustenburg in Wageningen.

Decentrale sanitatie en hergebruik is een alternatief voor afvoer via het riool naar grootschalige zuiveringsinstallaties. Ruim zeven miljoen zal worden uitgetrokken voor het onderzoeksproject, waaraan drie universiteiten meewerken: Wageningen Universiteit, de Technische Universiteit Delft en de Technische Universiteit Twente. Ook waterleidingbedrijf Nuon, adviesbureau Haskoning en installatiebouwer Paques doen mee.

Projectleider dr. ir. Grietje Zeeman van de sectie Milieutechnologie: "In plaats van rioolwater door lange en trage riolen te transporteren en gigantische hoeveelheden rioolslib te verbranden, is het beter om ter plekke te zuiveren. We beginnen met grote complexen zoals nieuwbouwwijken en hotelketens."

De milieutechnologen gaan experimenteren met vacu?mtoiletten die nauwelijks water gebruiken. De slurrie gaat vervolgens naar een vergister in de kelder. De bedoeling is uiteindelijk dat het vergiste materiaal wordt ingezet in de landbouw. Verder gaan ze werken aan een systeem om bad- en keukenwater te behandelen.

Zeeman denkt dat decentrale zuivering een milieuvriendelijk en goedkoop alternatief is voor de huidige rioolsystemen. Of mensen zitten te wachten op toiletten zonder water, en slurrie in de kelder of tuin, is nog wel de vraag. Onderzoekers van de leerstoelgroep Algemene sociologie en methodenleer gaan dit aspect onder de loep nemen. | H.B.