Nieuws - 25 augustus 2010

Vaccinatie tegen de bof, maar niet voor VHL'ers

Studenten die niet of onvolledig zijn ingeënt tegen de bof kunnen woensdag 8 september een prik halen. VHL-studenten vallen buiten de boot.

De prikactie is een initiatief van de GGD van Hulpverlening Gelderland Midden. Die volgt daarmee een advies van het RIVM.
Sinds eind vorig jaar is er een epidemie van bof onder studenten. Van begin december tot begin deze maand zijn er driehonderd meldingen bij het RIVM binnengekomen, vooral uit universiteitssteden. Ook in Wageningen zijn dit jaar enkele ziektegevallen genoteerd.  
De bof wordt veroorzaakt door een virus. Besmetting vindt plaats van mens op mens door hoesten. Vaak verloopt de ziekte mild. Een op de drie mensen merkt niks van een infectie. Wie wel ziek wordt, krijgt koorts en opgezwollen speekselklieren in de mond. Soms komt ontsteking van de inwendige geslachtsorganen voor, wat tot onvruchtbaarheid kan leiden.
Dat universitaire studenten meer kans op een infectie hebben, heeft te maken met de intensieve contacten. Bijvoorbeeld door activiteiten op de verenigingen of het wonen in studentenhuizen. Ook de introductietijd van afgelopen week is een risicofactor.
Alle studenten van Wageningen Universiteit zijn per mail op de hoogte gebracht van de inentingsactie. De prik geldt voor studenten van na 1978 die bovendien nog niet (volledig) zijn inge├źnt. Een volledige vaccinatie bestaat uit twee prikken die kinderen krijgen als ze veertien maanden en negen jaar zijn. Studenten die niet zeker weten of ze beide prikken hebben gehad, kunnen dat opvragen bij de regionale entadministratie van hun woonplaats. Het RIVM-advies behelst alleen de academische opleidingen; VHL'ers komen dan ook niet in aanmerking voor de prik.
De vaccinatiecampagne vindt plaats tussen 13.00-15.00 uur in Forum en is gratis.