Nieuws - 6 september 2007

Vaccinatie beste middel tegen hepatitis E bij varkens

Vaccinatie is de beste methode om het hepatitis E-virus (HEV) uit de Nederlandse varkensstapel te bannen. Dat zegt dr. Wim van der Poel van de Animal Sciences Group (ASG). Van der Poel is betrokken bij onderzoek naar het virus, dat veel voorkomt bij varkens en varkenshouders in Nederland.
Ongeveer de helft van de Nederlandse varkensbedrijven is besmet met het virus, en één op de twintig varkenshouders draagt antistoffen tegen HEV bij zich. Dat terwijl van alle Nederlanders maar één op de vijftig ooit besmet is geweest.
Besmetting met het virus kan onopgemerkt blijven, maar kan bij de mens ook leiden tot geelzucht, gewichtsverlies, koorts of misselijkheid. Varkens hebben over het algemeen niet veel last van de ziekte. Hun levers worden echter wel aangetast, bleek uit pathologisch onderzoek bij proefvarkens in Lelystad. ‘De aantasting was zo erg dat je je nauwelijks kunt voorstellen dat de dieren er niet ziek van zijn geweest’, zegt Van der Poel.
Van HEV-besmettingen werd tot voor kort aangenomen dat ze vooral in Azië en Zuid-Amerika werden opgelopen. Maar sinds enkele jaren komen steeds meer gevallen voor die gerelateerd kunnen worden aan de aanwezigheid van het virus onder varkens.
Onderzoeker dr. Erwin Duizer van RIVM bracht begin deze week cijfers naar buiten over hepatitis E in Europa. Hij merkt daarbij op dat het aantal geregistreerde besmettingen veel lager is dan het werkelijke aantal, omdat er nog nauwelijks op gescreend wordt.
Hoe de verspreiding van dier naar mens precies gaat is nog niet duidelijk, maar direct contact met varkens of de consumptie van besmet vlees lijken voor de hand liggende routes. HEV is een van de weinige virussen die direct via het voedsel van dieren naar mensen kunnen worden overgebracht.
Als duidelijk is dat varkens werkelijk de bron zijn, moeten er preventiemaatregelen genomen worden, zegt Duizer. Volgens Van der Poel is vaccinatie van varkens dan de beste oplossing. Overigens is het de vraag of varkenshouders daar aan mee willen werken, aangezien hepatitis E bij varkens tot dusver nog nauwelijks economische consequenties heeft.