Nieuws - 22 maart 2001

Vaccin tegen varkenspest rijp voor de markt

Vaccin tegen varkenspest rijp voor de markt

ID-Lelystad wil productie vaccins afstoten

De Europese Commissie heeft het vaccin tegen klassieke varkenspest goedgekeurd. Daarmee ligt de weg open voor gebruik, al zal dat vooral buiten de EU gebeuren. Vaccineren binnen de EU is op dit moment verboden. De entstof is mede ontwikkeld door ID-Lelystad.

Bayer zal het vaccin produceren en op de markt brengen. Wat dat het instituut in Lelystad oplevert, is nog niet duidelijk. De onderhandelingen over de overdracht zijn nog gaande.

Ook de productie van andere vaccins wil het instituut het liefst overdragen aan andere partijen. ID-Lelystad wil zich liever concentreren op het onderzoek. Voor het vaccin tegen mond- en klauwzeer is het instituut al in een 'vergevorderd' stadium met de farmaceutische industrie. Punt van onderhandeling is onder andere hoe ID-Lelystad kan blijven voldoen aan zijn wettelijke taken. Het moet een noodvoorraad van het vaccin in voorraad hebben en het in noodsituaties snel kunnen produceren. Mogelijk kunnen ze afspreken dat de farmaceutische industrie in die noodgevallen zorgt voor de productie.

Lastiger is de productie van tuberculine, een test die aantoont of een rund tuberculose heeft. ID-Lelystad moet voor Nederland de productie handhaven voor het geval er een uitbraak komt en voor sommige exportrunderen. De grootste klant is echter Ierland, waar runder-tbc nog veel voorkomt. Dit is een nogal afhankelijke positie. Ook Ierland vindt het vervelend zo afhankelijk te zijn van ??n producent. Punt is dat ID-Lelystad het enige instituut is dat op zo 'n grote schaal en betrouwbaar tuberculine kan produceren. Er zijn wel commerci?le bedrijven die ook tuberculine mogen produceren maar die zijn onder de maat, aldus Fred van Zijderveld, hoofd van de divisie wettelijke en dienstverlenende taken. Er vinden momenteel gesprekken plaats tussen Ierland en ID-Lelystad. | L.N.