Nieuws - 10 februari 2013

UPDATE: Bezuiniging op ov-kaart toch voor iedereen

Bij nader inzien krijgen alle studenten in 2016 te maken met de bezuiniging op de ov-studentenkaart, en niet alleen de studenten die dat jaar aan hun opleiding beginnen. Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis (PvdA) trekt zijn uitspraken in.

trein1def.jpg
"Het is iets anders dan gisteren, dat geef ik toe", zegt Mohandis. Maar als de ov-studentenkaart wordt vervangen door een ander ‘reisarrangement', dan geldt dat voor alle studenten, ook de ouderejaars.
Gisteren dacht Mohandis dat de nieuwe regels voor de ov-studentenkaart alleen voor nieuwe studenten zouden gelden, zoals bij het sociaal leenstelsel dat het kabinet wil invoeren. Maar het is uitvoeringstechnisch "bijna niet te doen" om de nieuwe kaart per cohort in te voeren, zegt hij. De nieuwe kaart gaat dus voor alle studenten gelden.
De vergissing komt voort uit de tabel met opbrengsten van de bezuiniging. Die loopt op van vijf miljoen in 2016 en 45 miljoen in 2017 naar op termijn 425 miljoen euro. Daardoor leek het alsof eerst alleen de eerste lichting ermee te maken kreeg, daarna de tweede lichting enzovoorts.
Maar de ov-studentenkaart valt onder de prestatiebeurs en is aanvankelijk een lening. In 2016 gaan studenten er dus minder voor lenen, maar dat zie je niet direct. Pas als ze hun lening gaan terugbetalen, blijkt dat de overheid minder heeft uitgegeven. Dat bevestigt ook het ministerie.
Wat er precies met de ov-studentenkaart gaat gebeuren, is nog niet bekend. De regeringspartijen lieten deze week weten dat ze hierover graag met oppositiepartijen in gesprek gaan. Maar pas eind volgend jaar zal er meer duidelijkheid zijn. Eerst wil het kabinet met de Tweede Kamer in debat gaan over het schrappen van de basisbeurs.
----------------------------------------
Origineel bericht: Huidige studenten behouden ov-kaart
Studenten hoeven niet bang te zijn dat ze hun ov-kaart straks moeten inleveren. De bezuinigingen treffen alleen nieuwe studenten, die vanaf 2016 aan hun opleiding beginnen.
Wie nu studeert of de komende jaren gaat studeren heeft dus geluk en behoudt de ov-studentenkaart waarmee in het weekend of door de week gratis kan worden gereisd. Dit bevestigt PvdA-kamerlid Mohammed Mohandis.
In het regeerakkoord staat dat de bezuiniging op de ov-studentenkaart in 2016 vijf miljoen euro oplevert. In 2017 is dat 45 miljoen. Dit bedrag groeit naarmate meer studenten de nieuwe kaart krijgen en er minder studenten met de oude ov-kaart reizen. Pas op termijn levert de bezuiniging "structureel" 425 miljoen euro per jaar op.
Als de ov-kaart in 2016 in één klap zou worden afgeschaft voor alle studenten, dan zou de regering die 425 miljoen euro al meteen kunnen inboeken. Daar hebben VVD en PvdA niet voor gekozen.
Studentenorganisaties ISO en LSVb zijn blij verrast dat de bezuiniging vanaf 2016 alleen voor nieuwe studenten gaat gelden. 'We hadden het misschien uit het regeerakkoord kunnen afleiden', zegt Kai Heijneman van de LSVb. 'Maar we zagen nog geen voorstel en wisten het niet zeker.' ISO-collega Thijs van Reekum vindt het 'in elk geval goed nieuws voor de huidige studenten. Voor de toekomstige generatie moet er wel een aanvaardbare oplossing komen.'
Misschien krijgen huidige bachelorstudenten alsnog met de nieuwe regels voor de ov-studentenkaart te maken, als ze in 2016 of in latere jaren een masteropleiding gaan volgen? "Dat is een goede vraag", aldus Mohandis. "Daar moeten we nog over praten."
De regeringspartijen waren van plan om de ov-studentenkaart te vervangen door een kortingskaart, maar ze hebben inmiddels laten weten dat ze best over alternatieven willen nadenken. Mohandis wijst op plannen van de oppositie, die pleit voor een trajectkaart of een reistegoed. "We willen de huidige kaart versoberen, maar studenten moeten wel kunnen reizen voor hun opleiding. Het is goed om hier de tijd voor te nemen. We kunnen alle creativiteit gebruiken."
Maar: linksom of rechtsom moet er bezuinigd worden op de ov-studentenkaart. "Dat geld investeren we in het onderwijs. Het is niet bedoeld voor het begrotingstekort."