Nieuws - 6 november 2008

UP OR OUT

Graag willen wij reageren op het stukje van Gert Jan Hofstede in Resource 4 onder de kop Up or out. Er gaan inderdaad geruchten over het instellen van een tenure track-systeem in onze universiteit en het is jammer dat daarover tot nu toe slecht is gecommuniceerd.
Al eind 2007 kwam de raad van bestuur met de voorgenomen beslissing om op een dergelijk systeem over te gaan. De Gezamenlijke Vergadering (GV) had echter dezelfde zorgen als Hofstede. Ook wij vonden dat er water bij de wijn moest en ons inziens is dat uiteindelijk ook gelukt.
Hoewel de GV nog niet definitief heeft ingestemd, is er overeenstemming met de raad van bestuur over een aantal belangrijke uitgangspunten. Doel van het nieuwe loopbaanbeleid is het binnenhalen van jong talent door een goed wervingsprogramma en een aantrekkelijk loopbaanperspectief. Kwaliteit staat voorop. Iedere nieuwe universitair docent (UD) die goed voldoet, krijgt binnen zes jaar na aanstelling een vaste positie en heeft dan concreet uitzicht op promotie.
In de strategische personeelsplannen moet er voor alle nieuwe UD's rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat ze uiteindelijk een vaste aanstelling krijgen en doorstromen naar hogere schalen: bij goed functioneren mag louter een gebrek aan financiële middelen niet leiden tot het ontslag van een UD. Dit betekent dat UD's elkaar niet hoeven te beconcurreren om een vaste aanstelling. Part¬time werken blijft een optie.
De beslissingen over ‘out’ of ‘up’ worden genomen door een departementbrede commissie, waarin ook het onderwijsinstituut (OWI) een rol heeft. Een UD komt pas in aanmerking voor promotie als hij of zij bepaalde credits heeft verzameld, niet alleen op het gebied van onderzoek, maar ook van onderwijs en andere belangrijke taken. Bovendien is een belangrijk criterium bij de beoordeling of iemand goed samenwerkt met collega’s binnen en buiten de leerstoelgroep.
De GV heeft nog wel zorgen over de financiële haalbaarheid van het voorgenomen beleid en de communicatie – kreten als up or out schrikken mensen wellicht af – en laat haar uiteindelijke instemming afhangen van de uitwerking van de plannen op het niveau van de sciences groups. Daar worden de strategische personeelsplannen gemaakt.