Student - 3 juli 2013

Universiteit voert avondtentamens in

Vanaf komend collegejaar moeten studenten mogelijk in de avonduren hun tentamen maken. De studentenraad heeft vandaag ingestemd met het plan van de universiteit om avondtentamens toe te staan.

24-naar-binnen-0975.jpg
Door het alsmaar groeiende aantal studenten ontstaat er de komende jaren een gebrek aan faciliteiten. Daarom wil de universiteit de mogelijkheid hebben om ook in de avonduren tentamens af te nemen. De studentenraad was uiterst kritisch over de invoering van avondtentamens, omdat studenten vaak 's avonds andere verplichtingen hebben en minder scherp zijn dan overdag.
Op verzoek van de raad heeft de universiteit gezocht naar alternatieven; ook het Scheikundegebouw op de Dreijen en een gedeelte van de kantine in Orion worden vanaf komende collegejaar gebruikt als tentamenruimte. Daardoor is het volgend jaar wellicht nog niet nodig om 's avonds te tentamineren. De prognose voor het jaar daarop is dat het vrijwel zeker nodig is, aldus roostermaker Fred Jonker. Rector Martin Kropff benadrukte vandaag nogmaals dat het alleen gaat om uitzonderlijke gevallen. In eerdere berichten kwam dat neer op zo'n tien tot twaalf vakken per periode; in totaal zo'n zeshonderd studenten.
6 mei
De eis van de studentenraad om af te zien van tentaminering op 6 mei werd niet ingewilligd. Wel beloofde de universiteit om de ochtend van 6 mei vrij te houden. Ook zullen er geen avondtentamens in De Bongerd worden gehouden, zodat studenten 's avonds kunnen sporten.
De studentenraad was niet unaniem in zijn goedkeuring. 'We vinden het geen gunstige ontwikkeling voor studenten, maar tegelijkertijd realiseren we ons dat er op korte termijn een oplossing gevonden moet worden voor het ruimtegebrek', aldus raadslid Wouter-Jan van Roosmalen (VeSte). Omdat het aantal studenten blijft groeien, wil de raad dat de universiteit met een visie komt voor een langetermijnoplossing. Wouter-Jan: 'Wat ons betreft is dit een tijdelijke oplossing.'