Nieuws - 27 maart 2015

Universiteit bouwt tweede sporthal

tekst:
Albert Sikkema

De raad van bestuur heeft deze week besloten om een tweede sporthal bij De Bongerd te gaan bouwen. Het bestuur zoekt externe financiers om de bouw te realiseren.

Het bestuur besloot op 26 maart om de aanbestedingsprocedure voor de bouw van de tweede sporthal door te zetten. De gunningsprocedure voor de bouw wordt de komende weken afgerond, waarna de aannemer de bouw kan voorbereiden. Die zal nog dit jaar beginnen, verwacht woordvoerder Simon Vink.

Maar de exploitatie van een tweede sporthal past niet in de jaarlijkse begroting van de universiteit. Daarom zoekt het bestuur naar medefinanciers van de bouw. Ze denkt aan bedrijven en gefortuneerde alumni die bereid zijn een steentje bij te dragen. Ook wil het bestuur samen met studenten de mogelijkheden van crowdfunding onderzoeken en kijkt het naar besparingen elders binnen de universiteit om exploitatie van de hal te garanderen. Tot slot wil het bestuur overleggen met de studentenraad of de sportkaart duurder moet worden.

De tweede sporthal is hard nodig vanwege de studentengroei, maar de overheidsfinanciering van de universiteit loopt achter bij die groei. Daarom dreigt de universiteit de komende jaren verlies te draaien. Een Haagse commissie onderzoekt momenteel of de Wageningse universiteit minder geld krijgt per student dan de andere universiteiten. In afwachting van dat onderzoek besluit het bestuur toch te investeren in een nieuwe sporthal, want: ‘Goede sportfaciliteiten zijn onontbeerlijk voor het welzijn van studenten en voor de verdere ontwikkeling van een moderne levendige campus.’ Het bestuur wil een multifunctionele sporthal, waarin ook examens en culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. 

Henri ten Klooster, hoofd van het sportcentrum De Bongerd, is ‘superblij’ met het besluit.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan