Nieuws - 4 juni 2009

UNITAS MAG NIET VERDWIJNEN

Wanneer op 1 juli de Wageningse jongerenvereniging Unitas haar deuren sluit, komt er een einde aan een lange, unieke vorm van jongerencultuur in Wageningen. De Stadspartij Wageningen is van mening dat Unitas niet mag verdwijnen en vindt dat de gemeente Wageningen de helpende hand moet toesteken.
Het bericht van mogelijke sluiting heeft mijn fractie geschokt. Mijn fractie is van mening dat de gemeente Wageningen hier niet de andere kant op moet kijken, maar juist naar oplossingen moet zoeken. Als het aan de Stadspartij ligt, wordt Unitas opgenomen in het gemeentelijk accommodatiebeleidsplan.
Het accommodatiebeleid van de gemeente is hoofdzakelijk initiƫrend en faciliteren, waarbij de verantwoordelijkheid voor huisvesting in eerste instantie bij de verenigingen en instellingen zelf ligt. Nu echter blijkt dat huisvesting via de markt zeer moeilijk is te realiseren kan de gemeente inspringen.
Als jongerenvereniging en poppodium mag Unitas niet verloren gaan. Er is een schrijnend tekort aan activiteiten voor jongeren en juist de diverse subculturen kregen alle ruimte binnen Unitas; het zou dus zonde zijn om dit te laten verdwijnen.
De kracht (en tevens ook de zwakte) van een jongerenvereniging is dat men volledig draait op vrijwilligers. In een veranderende samenleving wordt dat soms lastiger en dan moeten jongeren terug kunnen vallen op een meedenkende overheid. De Stadspartij gaat het college verzoeken met alle betrokken partijen overleg te voeren om de mogelijkheden tot behoud van Unitas te onderzoeken.