Nieuws - 1 maart 2007

Unieke analyseapparaat

Onderzoeksfinancier NWO heeft Wageningen UR deze week een subsidie toegekend voor de aanschaf van een nieuwe massaspectrometer waarmee je zonder complexe voorbehandeling direct aan een oppervlak chemische analyses kunt uitvoeren.

Volgens hoofdaanvrager dr. Teris van Beek van het Laboratorium voor Organische chemie is het apparaat voor Desorption Electrospray Ionisation Mass Spectrometry (DESI-MS) het eerste in Nederland waarmee zulke analyses mogelijk zijn. ‘Het is heel geschikt voor zogenaamde vieze monsters, omdat je gewoon direct aan het oppervlak van steen, voedsel of planten kunt meten. Zo zou je het geurspoor van een insect kunnen analyseren door het blad of het glasplaatje waar het spoor op werd afgezet voor het apparaat te houden’, aldus Van Beek.
Het apparaat kost ongeveer 300.000 euro, waarvan NWO driekwart voor haar rekening neemt.