Nieuws - 7 juli 2015

Ultieme reddingspoging Tropische Kas

tekst:
Roelof Kleis

De Wageningse raad wil nog een laatste mogelijkheid onderzoeken om de Tropische Kas op de Dreijen te behouden. Die laatste optie is woongroep voor ouderen.

Foto: Norbert Lukkezen

Dat bleek gisteravond bij de finale bespreking van de plannen met de kas in een tropische zaal in de Hof van Wageningen. De ultieme reddingspoging van de kas werd ingezet door inspreker Fons Jaspers. Hij wil met zestien anderen een wooncluster gaan vormen in een aantal woningen en appartementen met gezamenlijke voorzieningen rondom de kas en het Herbarium. De kas doet in die groep dienst als centrale ruimte.

Het ideetje ter elfder ure werd door Groen Links omarmt en in een amendement gegoten dat vervolgens met hulp van de VVD, PvdA en D66 de eindstreep haalde. Tot grote verbazing en ingehouden boosheid van fractieleider Rien Bor van de Stadspartij. ‘De kas is geen uniek gebouw en in slechte staat.Wetenschappelijk gezien is het nooit uit de verf gekomen. Het was een speeltje van een tropische hoogleraar.’

Daarmee is de sloop van de kas formeel nog steeds geen gelopen koers. Wethouder Han ter Maat gaat nu eerst met de initiatiefnemers om tafel om naar de haalbaarheid van het plan te kijken. Levert dat niks op, dan wordt alsnog het bouwplan van projectontwikkelaar Van den Brink uit Ermelo uitgevoerd. De Tropische Kas wordt dan gesloopt ten behoeve van de 20-25 appartementen in drie bouwlagen voor starters, tweepersoonshuishoudens of ouderen.

Het plan van Van den Brink is in nauw overleg met de omwonenden tot stand gekomen als reactie op een eerder ontwerp voor die plek. In dat eerdere ontwerp zou de kas wel behouden blijven. Maar daarvoor was wel een omvangrijk woningbouwprogramma nodig van 80 studentenkamers. De buurt was daar fel op tegen. Het nieuwe plan is kleiner, biedt geen ruimte voor studenten en gaat uit van sloop van de kas.