Nieuws - 1 januari 1970

Twintig miljoen voor genomicsonderzoek naar overgewicht

Het nutrigenomicsproject van prof. Michael Müller heeft twintig miljoen euro gekregen. Met dat geld gaat Müller een Nutrigenomicsconsortium opzetten dat is ondergebracht bij het WCFS.

Tien miljoen euro is afkomstig van het Nationaal Regieorgaan Genomics, dat van de Nederlandse regering gelden uit het aardgasfonds heeft gekregen om die te investeren in wetenschappelijk en economisch belangrijk onderzoek (de zogeheten Bsik-gelden). De andere helft is afkomstig van het Wageningen Center for Food Sciences (WCFS).
,,Het regieorgaan stelt als voorwaarde dat academische wetenschappers samenwerken met het bedrijfsleven’’, zegt Müller, directeur van de nieuwe cluster. ,,Die bedrijven, zoals DSM en Unilever, werken al samen met onderzoekers in WCFS.’’ In WCFS werken voedingsonderzoekers van Wageningen UR, Universiteit Maastricht, Nizo, TNO en bedrijven samen aan technologie die de Nederlandse voedingsindustrie op een hoger plan moet brengen.
De Nutrigenomicsgroep, waar tussen nu en 2008 veertig onderzoekers deel van zullen uitmaken, gaat onderzoek doen naar overgewicht. De groep gaat tests ontwikkelen die de activiteit van genen meet, en in een vroeg stadium kan zien of de gezondheid van mensen averij begint op te lopen door overgewicht.
,,Ongeveer de helft van mensen met overgewicht is - tussen aanhalingstekens - ‘gezond’’’, zegt Müller. ,,Maar de andere helft ontwikkelt afwijkingen als diabetes-2. Er is veel belangstelling voor voedingsmiddelen die dat proces in een vroeg stadium afremmen, maar voor de ontwikkeling daarvan moet je het effect van voedingsstoffen snel en goedkoop kunnen meten. Als we nu het effect van voeding willen meten, dan kijken we naar biomerkers als de vaatwanddikte of het slechte cholesterol LDL. Maar als je die waarden ziet verslechteren, dan is het kwaad al geschied. Daarom gaan we op zoek naar vroege moleculaire biomerkers.’’
De WHO verwacht dat in landen als Nederland binnen enkele decennia de helft van de bevolking kampt met overgewicht. De schadelijke gevolgen van overgewicht, zoals een verhoogde kans op hart- en vaatziekte, suikerziekte, beschadiging van de nieren en kanker, gaan zwaar drukken op de gezondheidszorg, vreest de WHO.
De tests van de cluster moeten uiteindelijk de ontwikkeling van voedingsmiddelen stimuleren, die de gevolgen van de vetzuchtepidemie verzachten. ,,We hopen dat we met die nieuwe voedingsmiddelen mensen langer medicijnvrij kunnen houden’’, zegt Müller. ,,Zeker bij ouderen zouden ze de kwaliteit van het leven kunnen verbeteren.’’
Het onderzoek richt zich onder meer op onverzadigde vetzuren zoals de vetzuren uit vis. ,,Overgewicht wordt waarschijnlijk pas gevaarlijk als het lichaam ook ontstekingsreacties gaat vertonen’’, zegt Müller. ,,We denken dat visvetzuren die ontstekingsreacties verminderen.’’ | W.K.