Nieuws - 25 april 2002

Tweehonderd bezoekers op kennisdag

Tweehonderd bezoekers op kennisdag

De congresdag van de Wageningse kennisdagen heeft tweehonderd bezoekers getrokken, veel minder dan voorgaande kennisdagen. De opening werd bijgewoond door 180 belangstellenden. De aantallen voldeden wel aan de opdracht; de organisatie mikte op een selecter publiek.

Twee jaar geleden trok het congres nog 1500 bezoekers, maar de organisatie wilde dit keer volgens projectleider Jolanda Reintjes een kleiner, professioneler publiek. "Daarin zijn we geslaagd. De bezoekers waren in het algemeen heel gemotiveerd. Het doel is dus bereikt." De tweehonderd bezoekers van het congres konden kiezen uit drie programma's: ruimte voor groen, maatschappelijk ondernemen en integriteit van voedsel. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk forum onder leiding van de voorzitter van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten, Ed d'Hondt.

Hoewel de belangstelling aan haar verwachting voldeed, heeft Reintjes veel kritiek op het concept van de kennisdagen. Volgens haar is niet duidelijk op welke doelgroep de kennisdagen mikken, het brede publiek dat aangesproken wordt tijdens de publieksdag op zaterdag, of juist professionals uit de agro-food sector. "Daar is nooit goed over nagedacht. De ambitie en de doelgroep zijn nooit duidelijk geformuleerd."

De kennisdagen worden georganiseerd door Kennisstad Wageningen. Daarin werkt Wageningen UR samen met verschillende plaatselijke bedrijven en instellingen. Volgens Reintjes voelt door de gedeelde verantwoordelijkheid niemand zich echt aangesproken. "De volgende keer zouden de partners zich duidelijker moeten committeren." Misschien is het zelfs beter dat Wageningen UR de kennisdagen geheel naar zich toe trekt. "Het lijkt me vooral een mooie mogelijkheid om Wageningen UR in de etalage te zetten." | K.V.