Nieuws - 29 juni 2016

Tweeduizend studenten krijgen avondonderwijs

Het plan voor de pilot met avondcolleges is klaar. Zo’n tweeduizend studenten krijgen tussen september en januari te maken met colleges, pc-practica of groepswerk na zes uur ’s avonds. Een extern bureau evalueert wat de studenten ervan vinden.

<foto: protest tegen avondcolleges op de campus>

De test met de avondcolleges vindt plaats in de eerste twee onderwijsperioden van het komende studiejaar. In periode 1 gaat het om zeven colleges, vier pc-practica en twee vakken met groepswerk die op maandag- , dinsdag- of woensdagavond worden gegeven. De meeste vakken eindigen om 20.00 uur, een enkel vak loopt door tot 20.45 uur. De eerstejaars zijn in de eerste periode uitgesloten van avondcolleges.

De vakken zijn zo uitgekozen dat vrijwel niemand gedurende de pilot twee avondcolleges moet volgen, zegt Gerlinde van Vilsteren van Corporate education, research & innovation, die de pilot mede heeft opgezet. ‘En er komt geen labwerk in de avonduren.’

Longlist
De werkgroep die de pilot heeft voorbereid, heeft eerst een longlist van vakken opgesteld die in aanmerking zouden komen voor avondonderwijs. De werkgroepleden vroegen aan docenten of die onoverkomelijke problemen hadden met avondonderwijs. Van Vilsteren: ‘Een groot deel van de docenten reageerde welwillend, maar enkele docenten gaven aan dat een avondcollege didactisch niet paste. Bovendien hebben we vakken die worden vernieuwd, uitgesloten van de proef.’ Zo ontstond een shortlist.

De avondcolleges zijn bewust niet op vrijdagavond gepland, zegt Van Vilsteren. In de eerste periode zijn er ook geen colleges op donderdagavond; dat kwam praktisch beter uit.

Verenigingen
Studenten, docenten en studie- en studentenverenigingen kunnen na afloop in een enquête hun mening geven over avondcolleges. De verenigingen kunnen bijvoorbeeld aangeven of het avondonderwijs effect heeft op activiteiten. Van Vilsteren: ‘Als je in een roeiboot of een orkest zit, moet iedereen er zijn. Als een student een vak heeft tot acht uur, kunnen ze dan schuiven met de training? Dat soort dingen willen we weten.’

Gastdocenten
De universiteit wil leren van de pilot. ‘Aan de ene kant leiden avondcolleges tot meer keuze en flexibiliteit. Studenten kunnen makkelijker keuzevakken combineren als er keuzevakken in de avond worden aangeboden’, zegt Van Vilsteren. ‘Bovendien kun je makkelijker gastdocenten krijgen in de avonduren.’ Anderzijds staan veel studenten kritisch tegenover de avondcolleges, omdat hun sport- en verenigingsactiviteiten dan in het gedrang kunnen komen. ‘De pilot is bedoeld om ervaring op te doen met avondonderwijs, die de raad van bestuur kan meenemen in de verdere besluitvorming.’