Nieuws - 10 maart 2010

Tweede Kamer vindt salaris Dijkhuizen te hoog

De Tweede Kamer heeft gisteren fel uitgehaald naar demissionair minister Gerda Verburg. Hoe kon zij instemmen met een salaris van ruim drie ton?

gerda_verburg.jpg
Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer stelde SP-kamerlid Jasper van Dijk: ‘We zouden toch ophouden met megasalarissen in de publieke sector? Niemand mag meer verdienen dan de minister-president. Toch heeft deze minister ingestemd met een salaris van 313 duizend euro.' Van Dijk baseerde zich op een bericht in Resource.
Knabbelen
De minister van LNV erkende dat het salaris hoog is. ‘U heeft gelijk dat het salaris moet voldoen aan de Balkenendenorm. Maar hier is sprake van een bestaande rechtspositie en daar kun je niet aan knabbelen.'
De raad van toezicht van Wageningen UR gaat over de benoeming, maar vraagt de minister om daarmee in te stemmen. Dat heeft ze op maandag 15 februari gedaan. Dijkhuizens prestatiebeloning, zo'n dertig procent van zijn totale salariskosten, wordt in vier jaar teruggebracht naar maximaal tien procent. In 2013 zal zijn inkomen dus grofweg 250 duizend euro bedragen. De Balkenendenorm is 180 duizend euro.
Verburg toonde zich tevreden over de Raad van Toezicht. ‘Er is een beweging richting de Balkenendenorm. De raad heeft stevig onderhandeld, hij heeft er echt moeite mee gehad dat zijn salaris zomaar neerwaarts wordt bijgesteld.'
Geduld
Paul Kalma van de PvdA vond dat geen sterk antwoord: ‘Een contract kan herzien worden of niet.' Hij wees erop de salarissen in Leiden en Delft zijn aangepast nadat Plasterk daar is gaan praten. Ook GroenLinks en VVD waren kritisch.
SP-kamerlid Jasper van Dijk wees erop dat de medezeggenschapsraad de minister op 8 februari een brief heeft gestuurd met het verzoek Dijkhuizen geen derde termijn te geven. ‘De raad van toezicht heeft daar kennelijk maling aan gehad en ook u hebt niet ingegrepen.'
Fel
GroenLinks-lid Ineke van Gent verloor haar geduld toen Verburg weigerde te antwoorden met welk bedrag het salaris dan verminderd is.
Op haar beurt werd de minister fel toen Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren de onafhankelijkheid van Wageningen UR in twijfel trok. De universiteit grossiert volgens haar in bijzonder hoogleraren die betaald worden door het bedrijfsleven. Daarin zou ook het hoge salaris van Dijkhuizen passen. Volgens Verburg is Wageningen volstrekt onafhankelijk en juist één van de beste universiteiten van Nederland. ‘Wageningen UR heeft geweldig korte lijnen tussen kennis en toepassing in de praktijk. Dit model zou een voorbeeld moeten zijn voor andere universiteiten.'