Nieuws - 21 juni 2001

Twee miljoen voor RSI-preventie bij studenten

Twee miljoen voor RSI-preventie bij studenten

Computerzalen studenten onvoldoende ingericht

Om muisarmen onder studenten te voorkomen investeert de raad van bestuur van Wageningen UR per direct 1,9 miljoen gulden. Hiermee moeten computerzalen ergonomisch beter worden ingericht. Daarnaast wil de raad van bestuur dat ook alle departementen en instituten er binnen een jaar voor hebben gezorgd dat de beeldschermwerkplekken goed zijn ingericht.

De maatregelen vormen een reactie van de raad van bestuur op een inventarisatie van RSI binnen Wageningen UR, uitgevoerd door de Arbo- en milieudienst van Wageningen UR. Geen van de werkplekken in computerzalen voor studenten bleek voldoende ingericht om muisarmen te voorkomen. 'Voldoende ingericht' wil zeggen dat de stoel en het werkblad in hoogte verstelbaar zijn. Van de werkplekken van medewerkers van de departementen is ruim tachtig procent onvoldoende ingericht, bij de onderzoeksinstituten is dit veertig procent.

Bijna alle medewerkers en studenten van Wageningen UR werken met een beeldscherm.

Gemiddeld blijkt elf procent van hen last van RSI te hebben. Jonge aio's blijken een risicogroep; zestien procent van hen heeft klachten.

Het aantal muisarmen neemt volgens de Arbo-dienst toe. De dienst dringt dan ook aan op maatregelen op korte termijn. Wat betreft de studentenvoorzieningen volgt de Arbo-dienst de aanbevelingen van de landelijke studentenvakbond LSVb, zoals geformuleerd in een onlangs door hen uitgebracht 'zwartboek'. Studenten vallen net als medewerkers onder de Arbo-wet. De universiteit is verantwoordelijk voor een goed ingerichte werkplek binnen de instelling. Onlangs liet de LSVb weten de eerste rechtszaken tegen universiteiten van gedupeerde studenten voor te bereiden.

De raad van bestuur is geschrokken van de resultaten van de inventarisatie en stelt per direct 1,9 miljoen gulden beschikbaar voor het verbeteren van werkplekken van studenten. Dat geld komt uit het centrale onderhoudsbudget voor Wageningen Universiteit. Daarnaast wil de raad dat de werkplekken van medewerkers binnen een jaar op een voldoende niveau zijn. Dat zal 4,5 miljoen gulden kosten. De onderzoeksinstituten zijn zelf verantwoordelijk voor de financiering. De Arbo-dienst stelt dat het niet realistisch is ook de departementen geheel op te laten draaien voor de kosten en stelt een deels centrale, deels decentrale financiering voor. In het najaar moeten hierover verdere gesprekken volgen. De raad van bestuur vraagt instituten en departementen met voorstellen voor investeringen te komen.

De Arbo-dienst benadrukt dat het bij de preventie van RSI niet alleen gaat om een goede werkplek, maar dat ook werkhouding, gedrag en mentale belasting zoals stress. De inventarisatie van de Arbo-dienst is onderdeel van een RSI-preventieproject, waarvoor het ook een werkdrukonderzoek uitvoert. Verder is voorlichting ontwikkeld voor studenten en is er een RSI-instructiedag georganiseerd voor Arbo-co?rdinatoren. Ook is het computerprogramma WorkPace beschikbaar, dat het gebruik van de muis en het toetsenbord registreert en suggesties geeft voor regelmatige werkonderbrekingen. | J.T.