Nieuws - 23 mei 2012

Tussenstand: flinke groei eerstejaars

Afgaande op het aantal vooraanmeldingen, staat de Wageningse universiteit volgend jaar een stevige groei te wachten. Hogeschool Van Hall Larenstein blijft stabiel.

1-Collegezaal-binnenwerk-GA.jpg
De cijfers van Studielink geven aan dat op 21 mei 917 scholieren zich hebben ingeschreven voor een van de Wageningse bacheloropleidingen. Dat zijn er bijna honderd meer dan vorig jaar rond deze tijd. Met een groeipercentage van 12 procent lijken oude tijden te herleven: sinds 2008 groeide de studentenpopulatie met gemiddeld 11 procent per jaar. Vorig jaar vlakte de groei af tot zo'n 4 procent.
Van Hall Larenstein heeft momenteel 752 inschrijvingen voor komend jaar. Daarmee volgt de hogeschool de lijn van vorig jaar. Vooral de opleidingen in Wageningen zijn in trek. Vorig jaar hadden zich daar op dit moment 113 scholieren ingeschreven; nu staat de teller op 134. Leeuwarden en Velp staan op een licht verlies. Diermanagement (209) in Leeuwarden blijft de meest populaire studie.
Voeding en gezondheid
In Wageningen doen met name Gezondheid en Maatschappij en Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen het goed. Bij beide opleidingen is het aantal aanmeldingen vergeleken met vorig jaar met meer dan 60 procent gegroeid. Voeding en gezondheid is hier de grootste trekker; al 106 aankomende studenten hebben zich voor deze opleiding ingeschreven.
Vergeleken met de andere Nederlandse universiteiten hoeft Wageningen alleen de universiteiten in Maastricht en Leiden voor zich te dulden. Zij melden groeipercentages van respectievelijk 18 en 15 procent.