Nieuws - 1 januari 1970

Tropische collecties naar De Dreijen

De collecties van tropische planten van Larenstein Deventer en de Plant Sciences Group in Wageningen worden vrijwel zeker samengevoegd in de tropische kas bij de botanische tuin De Dreijen. Een advies hierover ligt bij de raad van bestuur.

Het gaat hierbij om de onderwijscollecties tropische gewassen die zowel in Deventer als aan de Haarweg in Wageningen bijeen zijn gebracht. Door die te voegen bij collectie van met name Afrikaanse flora in de kas achter de leerstoelgroep Biosystematiek kan de onderwijs- en publieksfunctie worden versterkt, meent dr. Siebe van de Geijn, opsteller van het advies.
Er is wel een kleine investering nodig voor aanpassingen in de kas, vandaar dat het plan formeel nog moet worden goedgekeurd door de raad van bestuur. Volledige openstelling voor publiek is vooralsnog niet aan de orde. ‘We willen de publieksfunctie wel versterken en denken daarbij aan een jaarlijkse open dag en activiteiten voor studentenwerving’, aldus Van de Geijn.
In de botanische tuin De Dreijen zijn inmiddels ook voorbereidingen getroffen voor de verhuizing van de gematigde gewassencollectie die zich nu nog aan de Haarweg bevindt. / GvM