Nieuws - 1 januari 1970

Tolheffing traag verkeer geen oplossing voor files

Elke autorijder kent het wel: groot oponthoud door een langzame vrachtwagen, tractor of wellicht een invalidenwagentje. Zou het niet mooi zijn om een deel van deze weggebruikers te weren door middel van tolheffing? Een team van deskundigen concludeert dat dat weinig effect heeft op de files.

Het door KNAW gefinancierde onderzoek, onder leiding van dr Jan Rouwendal van de leerstoelgroep Economie van consumenten en huishoudens, laat zien dat het opzetten van een duur tolheffingsysteem voor de doorgaande regionale wegen een slechte optie is. Het draagt nauwelijks of niet bij aan de doorstroming van het verkeer. Men kan beter het trage, bijvoorbeeld agrarische verkeer helemaal verbieden op belangrijke doorgaande wegen. Een nieuw simulatiemodel voor verkeersopstoppingen laat dat zien.
,,Verkeerskundigen gingen er tot nu toe van uit, dat elk traag voertuig dat je van de weg af weet te krijgen, leidt tot een significante afname van de congestie op de weg, zegt Rouwendal. ,,Wij rekenen daarmee af met ons onderzoek.'' Het simulatiemodel geeft aan dat als er eenmaal een of enkele trage verkeersdeelnemers zijn op een tweebaansweg met verkeer in beide richtingen, het niet meer uitmaakt als er tol wordt geheven en hierdoor de toevloed van nog meer traag verkeer wordt beperkt. De opstoppingen en het tijdverlies voor de verkeersdeelnemers nemen nauwelijks af. Uitgangspunt is dat tolheffing een beperkt deel van het trage verkeer stimuleert om de belangrijke doorgaande wegen links te laten liggen.
De onderzoekers denken dat het nieuwe verkeerscongestiemodel zijn waarde kan hebben voor onderzoek naar wegen waar fietsers en bromfietsers de boel ophouden. Te denken valt aan grote steden in landen als Spanje, waar nagenoeg geen speciale fietspaden bestaan. Rouwendal voerde het onderzoek uit samen met verkeerskundigen en wiskundigen van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Technische Universiteit Eindhoven. |
H.B.