Nieuws - 12 oktober 2011

Toezichthouder wijst gesprek met personeel VHL af

De Raad van Toezicht wil op dit moment geen gesprek met personeel van Van Hall Larenstein over de op non-actief geplaatste onderwijsdirecteur Hans van Rooijen. Dat meldt de toezichthouder in een brief aan het personeel.

Personeel van de opleiding Bos en Natuurbeheer had om een gesprek met de toezichthouder gevraagd. Maar de Raad van Toezicht laat zich informeren over de ontwikkelingen op de hogeschool door het College van Bestuur van Van Hall Larenstein. ‘Zij zijn onze wettelijke gesprekspartner’, stelt voorzitter Margreeth de Boer. ‘Ten aanzien van de functie van opleidingsdirecteur Bos en Natuurbeheer heeft de Raad van Toezicht vernomen dat is voorzien in een adequate tijdelijke invulling hiervan.’ Sinds kort is Gerrit Jeuring waarnemend directeur van de Velpse opleiding voor enkele dagen per week. Jeuring is tevens opleidingsdirecteur Life Sciences in Leeuwarden.
Voorts wacht de toezichthouder op de uitkomsten van het onderzoek van Ten Have Change Management. Die gaat momenteel na of er draagvlak is voor het vastgestelde beleid van de hogeschool. Dit onderzoek is met instemming van de toezichthouder door het college van bestuur in gang gezet, meldt De Boer. Wel is de Raad van Toezicht voornemens om binnenkort met de medezeggenschapsraad van Van Hall Larenstein van gedachten te wisselen.