Nieuws - 1 januari 1970

Toch geen roeibaan op Kortenoord

Er komt geen roeibaan op Kortenoord als onderdeel van de nieuw te ontwikkelingen woonwijk. Dit zegt drs Eric van der Meer, projectleider Kortenoord van Vastgoed en Bouwzaken.

‘Van de aanleg van een roeibaan is even sprake geweest als onderdeel van de waterberging in het gebied. Het ruimtebeslag van zo’n baan en de benodigde voorzieningen zijn echter niet te realiseren zonder zeer grote investeringen’, aldus Van der Meer. In het bestemmingsplan is de roeibaan dan ook verdwenen. Wethouder Rik Eweg van ruimtelijke ordening heeft in 2003 toegezegd de mogelijkheden van de aanleg van een roeibaan te onderzoeken in het kader van de ontwikkelingen rond Kortenoord.
Roeivereniging Argo had wel interesse in zo’n baan omdat er onder rustigere omstandigheden getraind kan worden dan op de Rijn. / GvM