Nieuws - 26 mei 2011

Toch akkoord met strategieplan

Bestuur komt medezeggenschap tegemoet. Aandacht voor het sociaal ­vertrouwen in de wetenschap.De centrale ondernemingsraad en de GV (universitaire medezeggenschap) hebben ingestemd met het Strategisch Plan voor de periode 2011-2014. In maart weigerden ze nog in te stemmen. De raad van bestuur belooft serieus werk te maken van het zogeheten sociaal vertrouwen in wetenschap. De medezeggenschap vreest voor dat vertrouwen nu Wageningen UR meer marktonderzoek wil gaan doen en derden geen onderscheid zien tussen DLO en universiteit. De GV ziet de mogelijkheid t.a.v. een ombudsman voor partijen van buiten Wageningen UR die belangenverstrengeling vermoeden.
tevredenheidsonderzoek
Ook wordt nagegaan of een nieuwe methode om de onderwijskwaliteit te meten nodig is. Nu gebeurt dat met enquĂȘtes, wat volgens de GV meer een tevredenheidsonderzoek is dan een kwaliteitsmeting (sympathieke docenten worden overgewaardeerd). Prima om problemen in het onderwijs mee op te sporen, maar het is geen goed instrument om de kwaliteit van de docent te bepalen (wat nodig is bij het loopbaantraject Tenure Track). Afgesproken is om zowel verbetering van bestaande als nieuwe instrumenten te overwegen.