Nieuws - 5 oktober 2016

TNO was niet voor fusie voedingsonderzoek

tekst:
Albert Sikkema

Het voedingsonderzoek van TNO verhuist per 1 januari 2018 naar Wageningen University & Research. TNO was liever blijven samenwerken met de WUR, maar werkt constructief mee aan de overgang van haar voedingsonderzoek.

<Niek Snoeij, foto: TNO>

Niek Snoeij, als directeur Gezond Leven verantwoordelijk voor het voedingsonderzoek van TNO, was liever blijven samenwerken met de WUR met behoud van de eigen organisatie. ‘De samenwerking liep goed, we hebben gezamenlijke projecten op gebied van voeding en biobased products.’ Maar hij snapt de concentratie van voedingsonderzoek in Wageningen ook. ‘Als de overheidsfinanciering terug loopt, kun je beter de krachten bundelen. De voedingsindustrie ondersteunt deze bundeling van onderzoek ook.’

Effectief gaat het over de verplaatsing van 45 personeelsplaatsen van de onderzoeksgroep Functional Ingredients van TNO in Zeist naar Wageningen. Met deze onderzoekers komen ook de analyseapparatuur van TNO en de onderzoekfinanciering van het ministerie van EZ mee naar Wageningen. Deze TNO-groep werkt ook aan voedingsonderzoek en aan de ontwikkeling van biobased producten uit de reststromen van de voedingsindustrie en heeft dus veel verwantschap met het onderzoek van Food & Biobased Research in Wageningen, verklaart Snoeij.

Minister Kamp maakte de overgang van het voedingsonderzoek van TNO naar Wageningen op 30 september bekend.

TNO stoot het voedingsonderzoek af en concentreert zich op het gezondheidsonderzoek, vertelt Snoeij. De vestiging in Zeist sluit medio 2018 en de gezondheidsonderzoekers van TNO gaan verhuizen naar Leiden. Snoeij hoopt wel dat de voormalig TNO-onderzoekers in Wageningen blijven samenwerken met TNO. Zo werken de voedingsonderzoekers in Zeist samen met TNO in Eindhoven aan food printing. Hij adviseert de WUR om die samenwerking te continueren.

TNO heeft, net als de andere instituten voor toepassingsgericht onderzoek, de afgelopen jaren veel moeten bezuinigen als gevolg van teruglopende financiering van het ministerie van Economische Zaken. TNO is in zeven jaar tijd een kwart van de overheidsbijdrage kwijtgeraakt, zegt Snoeij. ‘We kunnen onze kennisbasis lastig in de lucht houden. Dus is het logisch om de krachten te bundelen.’ Zo wordt ook het onderzoek naar duurzame energie geconcentreerd. Dat gaat weg bij het Energie Centrum Nederland (ECN) en gaat fuseren met het energieonderzoek van TNO.