Nieuws - 1 januari 1970

Tijdschema

Tijdschema

Tijdschema


juni/juli:
overleg met Raden van Toezicht en medezeggenschapsorganen

informatiebijeenkomsten voor personeel en studenten:
23 juni 13.00 - 16.00 uur in Velp
25 juni 9.00 - 12.00 uur in Leeuwarden
27 juni 9.00 - 13.30 uur in Deventer
3 juli 12.30 - 16.00 uur in Wageningen

september:
uitbrengen van het definitieve business plan

oktober/november
formele besluitvorming door raden van toezicht en medezeggenschapsorganen

januari 2004:
toetreding van Van Hall Larenstein tot Wageningen UR