Nieuws - 17 mei 2001

Theorie van steenetende schimmel krijgt meer voeten in aarde

Theorie van steenetende schimmel krijgt meer voeten in aarde

Mycorrhiza-schimmels die gangen boren in gesteente en de voedingsstoffen doorgeven aan planten en bomen. Tot nog toe is het slechts een theorie. Maar post-doc dr. Ellis Hoffland van het laboratorium voor Bodemkunde en geologie heeft er nieuwe aanwijzingen voor gevonden.

Hoffland deed onderzoek in een gebied in Lapland met ongestoorde bossen. Hoe meer mycorrhiza-schimmels aanwezig waren in de bodem, hoe meer minuscule gangen ze aantrof in de zandkorrels. "Deze gangen zijn alleen met de microscoop te zien. Het is een goede aanwijzing dat ze gemaakt worden door mycorrhiza."

Hoffland was ook in staat arme bodems met rijke bodems te vergelijken. Zij bestudeerde een helling die van boven naar onder steeds rijker wordt aan nutri?nten. De hoeveelheid mycorrhiza bleek van boven naar onder juist af te nemen. "Dit wijst erop dat de vegetatie op arme gronden meer hulp krijgt van de mycorrhiza."

De bodemkundige benadrukt dat het transport van voedingsstoffen uit gesteente naar planten door mycorrhiza nog niet is aangetoond. Het wordt wel steeds aannemelijker. De groep van prof. dr. Nico van Breemen onderzoekt dit proces met een potproef in een kas op De Dreijen. | H.B.