Nieuws - 1 januari 1970

Testen op runderleukemie nodig

Het virus dat runderleukemie veroorzaakt, is te controleren door vee regelmatige te testen en zieke dieren af te voeren. Maar het virus geheel uitbannen vergt drastischer maatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Gustavo Monti.

De economische schade door runderleukemie bestaat naast sterfte van dieren, afkeuring van karkassen in slachthuizen en kosten voor veterinaire handelingen ook uit exportrestricties voor levende dieren. Het bovine leukemievirus kan kanker in de lymfeklieren van dieren veroorzaken. 'Europa is vrij van deze ziekte, maar in Argentinië komt de ziekte voor in tachtig procent van de veehouderijen', aldus Monti. 'Ongeveer dertig procent van de dieren is daar besmet. Het virus is genetisch vergelijkbaar met het HIV-virus bij mensen. Zo´n tien procent van de besmette dieren krijgt leukemie.'
Monti concludeert op grond van modelonderzoek dat het uitroeien van de ziekte op bedrijven enkele decennia kan duren. De promovendus adviseert twee keer per jaar op het virus te testen. Veel bedrijven testen nu helemaal niet, en wachten af tot de ziekteverschijnselen zichtbaar worden. Een vroege detectie van besmette kalveren is essentieel. Monti adviseert verder bevordering van de hygiëne in de stallen om de transmissie van het virus op runderen te verminderen. / HB

Gustavo Monti promoveerde op 30 juni bij hoogleraar veterinaire epidemiologie prof. Mart de Jong.