Nieuws - 10 oktober 2011

Teruggetrokken: Dijkhuizen irriteert Friesland Campina

tekst:
Redactie

De redactie van Resource heeft het artikel dat op deze plaats stond teruggetrokken. We hebben het meningsverschil tussen Aalt Dijkhuizen en FrieslandCampina scherper geformuleerd dan gerechtvaardigd is.

Zowel Aalt Dijkhuizen als Cees 't Hart van FrieslandCampina laten weten dat van irritatie of conflict geen sprake is. Resource baseerde zich voor het artikel uitsluitend op berichten uit het AGD en de Nieuw Oogst, zonder zelf navraag te doen.