Nieuws - 30 mei 2012

Technische studies goedkoper?

Stelling: Het collegegeld voor technische studies moet omlaag om meer studenten te trekken

26-JenM-wit-BdG-8196.jpg
Marlies: Het is absoluut noodzakelijk dat meer mensen een technische studie kiezen; met de huidige wereldproblematiek hebben we deze mensen hard nodig. Maar lager collegegeld is geen oplossing - uit onderzoek onder scholieren blijkt al dat dit niet helpt. Bovendien heb ik er sterke twijfels bij om financiële prikkels te gebruiken bij een dergelijke keuze. Ik vrees dat dat voor meer uitvallers gaat zorgen, omdat studenten niet allemaal echt gemotiveerd zijn. Belangrijker is meer aandacht voor studiekeuze. Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld status daar vaak een belangrijke rol in speelt, en met deze overweging kom je in het algemeen niet bij een bèta-studie uit. Verder is meer enthousiasme en meer aandacht voor exacte vakken op de middelbare school van groot belang; het 'nerderige' imago van bèta-opleidingen moet veranderd worden.
Reactie Jillis: Ik ben het met je eens dat er meer aandacht aan technische studies besteed moet worden op de middelbare school. Voor zover dat 'nerd-imago' nog bestaat, moet scholieren duidelijk worden gemaakt dat techneuten juist de mensen zijn die het land draaiende houden. En financiële prikkel of niet: motivatie om een studie af te maken zal er nu zeker zijn, gezien de strengere eisen met betrekking tot studiefinanciering en harde knip.
Jillis: Ik vind het belangrijk dat er meer mensen in Nederland een technische studie gaan volgen. In toenemende mate komt de maatschappij voor vraagstukken te staan waar technische oplossingen geboden zijn. Denk aan voedselschaarste, watergebrek (of juist de stijgende zeespiegel) en energietekorten. Daarom is een verlaging van het collegegeld voor technische studies te billijken. Men moet dit niet zien als meer geld uitgeven, maar juist als een investering in ons allemaal. Tegelijkertijd mogen onzinstudies wat mij betreft een hoger collegegeld krijgen als - marginale -  compensatie voor de uitkering van later. Scholieren moeten gestimuleerd worden voor een zinnige studie te kiezen, in plaats van de 'ik-vind-het-leuk-dus-het-is-een-volwaardige-studie'-pretcursussen. Laat mensen alsjeblieft leren voor iets waarmee ze later échte problemen aan kunnen pakken en ter zake doende innovatieve technologie kunnen ontwikkelen en in de praktijk brengen.
Reactie Marlies: Dat er kritisch gekeken mag worden naar het nut en het niveau van de opleiding ben ik met je eens. Echter, enige nuance hierin is op zijn plaats: wat nu zinloos kan lijken, is misschien over een aantal jaar wel relevant. Hoger collegegeld voor 'onzinstudies' (wie gaat trouwens bepalen wat daaronder valt?) vind ik dan ook een belachelijk idee.