Nieuws - 1 januari 1970

Taxonoom en oud-tv-presentator Jan Just Bos overleden

Taxonoom en oud-tv-presentator Jan Just Bos overleden

Taxonoom en oud-tv-presentator Jan Just Bos overleden

In zijn woonplaats Arnhem is op maandag 24 maart dr Jan Just Bos, curator
van de Wageningse botanische tuinen, overleden. Bos was een wandelende
encyclopedie van wetenschappelijke en anekdotische feiten uit de
plantenwereld. Volgens zijn collega’s ‘compenseerde hij zijn aversie tegen
computers met zijn formidabele geheugen’. In de beginjaren ’80 verwierf hij
nationale bekendheid als presentator van het NCRV-programma ‘Ja,
Natuurlijk’. Bos heeft zich ingespannen om de botanische tuinen De Dreijen
en Belmonte de status van ‘geregistreerd museum’ te bezorgen, als keurmerk
voor kwaliteit en verantwoord beheer van cultureel erfgoed. Vanwege een
ernstige ziekte heeft Bos vorig jaar afstand moeten nemen zijn werk. |
G.v.M.