Nieuws - 1 januari 1970

Tanzanianen zeggen nee tegen moderne wc

In de stad Dar-es-salaam in Tanzania is het kommer en kwel wat betreft de sanitaire voorzieningen. Slechts een handjevol gebouwen en huizen is aangesloten op de riolering. Naast geldgebrek is daar nog eenreden voor: bedenkingen van de inwoners jegens nieuwe technieken. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Esnati James Chaggu.

De bewoners van de mega-stad Dar-es-salaam zijn veelal migranten van het platteland, met een laag opleidingsniveau. Uit een enquête die Chaggu uitvoerde, bleek dat 37 procent van de geïnterviewden afwijzend staat tegenover het afvoeren van opgehoopte slurrie uit de vele pit-latrines in de stad naar landbouwgronden, om als mest te dienen. Hoewel deze praktijk de overvolle pit-latrines zou verlichten en hiermee de grondwatervervuiling en de verspreiding van ziektekiemen zou verminderen, willen veel mensen er niets van weten. Het hoort niet bij hun cultuur, zeggen ze.
Nieuwe technologieën introduceren zal niet eenvoudig zijn, stelt Chaggu. De milieutechnologe vergelijkt de situatie met Nepal, waar sommige gemeenschappen moderne sanitaire voorzieningen afwijzen vanwege hun gezegden zoals: ,,Wij ontlasten ons niet telkens op dezelfde plaats als de neushoorn doet.'' Ook in Tanzania zijn volgens Chaggu zeker gedegen voorlichtingsprogramma's nodig, wil men nieuwe technologieën introduceren, zoals modernere pit-latrines of installaties die biogas uit latrines hergebruiken in huizen.
Geldgebrek en wanbeleid van de overheid spelen natuurlijk ook een rol. Dat is een algemeen probleem in Afrika. Maar culturele aspecten verdienen meer aandacht, meent Chaggu. De milieutechnologe promoveerde op 23 maart bij prof. Gatze Lettinga, hoogleraar anaërobe zuiveringstechnologie en hergebruik van afvalstoffen.| H.B.