Nieuws - 14 september 2006

Stufi reist wereldwijd mee

Studenten die een deel van hun opleiding in het buitenland willen volgen, kunnen hun studiefinanciering straks overal mee naar toe nemen. Voorwaarde is wel dat het niveau van de opleiding deugt, en dat de student van de voorafgaande zes jaar er drie in Nederland heeft gewoond.
Staatssecretaris Bruins van onderwijs bereikte hierover op 8 september overeenstemming in de ministerraad. Voorganger Mark Rutte wilde de mogelijkheid nog beperken tot Europa. Het voorstel wordt nu beoordeeld door de Raad van State en daarna doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Het Nuffic gaat de buitenlandse programma’s toetsen.
Nu gaat een kwart van de Nederlandse studenten voor een (deel van de) opleiding naar het buitenland. Dat moeten er meer worden.
Oppositiepartij PvdA heeft vooruitlopend op de wettekst al laten weten blij te zijn met het voornemen van Bruins, dat op 1 september 2007 moet ingaan. Ook de studentenbonden zijn enthousiast. Koepelorganisaties VSNU en HBO-raad reageren zuinig. Daar is men vooral bang betalende klanten te verliezen.