Nieuws - 19 november 2009

Stufi gaat op de helling

GroenLinks pleitte vorige week voor afschaffing van de studiebeurs en de invoer van een studieloon. De VVD stelde in september een lening voor, en ook de ambtenaren van Plasterk studeren op een leenstelsel. De huidige studiefinanciering is te duur.

Het studiefinancieringsstelsel ligt aan alle kanten onder vuur. Aan de rechterkant klinkt het dat studenten zelf moeten bijdragen aan hun studielasten. Links heeft er moeite mee dat de samenleving voor de kosten opdraait. Voor hij minister werd, verwoordde PvdA-leider Wouter Bos het zo: 'De slager op de hoek betaalt nu mee aan de opleiding van een advocaat, dat is perverse solidariteit.'
Vier miljard
Ondertussen wordt door de economische recessie de druk om te bezuinigen groter. Het aantal studenten groeit, dus de kosten voor de studiefinanciering ook. Komend jaar kost de studiefinanciering de overheid ongeveer vier miljard euro. De ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs onderzoeken momenteel de mogelijkheden van een leenstelsel.  In maart 2010 komen zij met hun bevindingen. GroenLinks en de VVD namen alvast een voorschot.
  De VVD wil een sociaal leenstelsel. Afschaffen van de basisbeurs levert 1 miljard euro op. Dat geld wil de partij gebruiken om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren. Voor  hun levensonderhoud kunnen studenten een lening tegen een gunstige rente afsluiten. Dan bouw je, zodra je gaat studeren, een schuld op. Die investering betaalt zich echter terug. Want voor ieder jaar dat je studeert, stijgt je inkomen straks met gemiddeld zeven procent, aldus de VVD.
Leenangst
De SP en GroenLinks vrezen, evenals de studentenorganisaties, dat een leenstelsel de drempel om te studeren verhoogt en spreken van 'leenangst'. Op je achttiende heb je immers nog geen flauw idee welk bedrag je straks moet terugbetalen. GroenLinks wil iedereen die studeert een basisloon geven en na de studie 1 procent van het inkomen aan studiebelasting laten betalen. Dat vergt een enorme investering in de eerste jaren, voordat de belastinginkomsten binnenkomen. Ook moet een student die vier jaar over de studie doet en straks voltijd werkt, meer 'studietaks' betalen dan iemand die zes jaar aan het feesten is en daarna een kleine deeltijdbaan neemt.
  In de Tweede Kamer, vanuit D66, het CDA en een deel van de PvdA, is er dan ook steun voor een leenstelsel. Het VVD-plan krijgt nu geen Kamermeerderheid, maar ook bij de andere parijen leeft het idee dat het huidige stelsel op de schop moet. De gratis beurs heeft z'n langste tijd gehad. En de leenangst? Uit onderzoek is gebleken dat studenten juist makkelijk lenen, ook voor zaken als flatscreens en verre reizen. Dus waarom niet voor de studie?

VVD: sociaal leenstelsel
- De studiefinanciering wordt omgezet in een lening. Afgestudeerden betalen de lening tegen een lage rente terug, afhankelijk van het inkomen.
- Het collegegeld voor een studie wordt maximaal 1620 euro.
GroenLinks: studieloon en -taks
- Iedere student krijgt een inkomen van ongeveer 700 euro per maand.
- Collegegeld wordt afgeschaft.
- Mensen die gestudeerd hebben en modaal of meer verdienen, betalen 1 procent meer belasting.