Nieuws - 1 januari 1970

Studieverenigingen boos over bezuiniging op subsidies

Studieverenigingen boos over bezuiniging op subsidies


De studieverenigingen zijn zeer ontstemd over de voorgenomen bezuiniging
van dertig procent op het budget van de Commissie Aanvraag Subsidies (CAS).
Deze bezuiniging wordt aangekondigd in de conceptbegroting van de
stafafdeling Onderwijs en studentenaangelegenheden (OSA). Volgens het
college van bestuur zijn de ingrepen nodig door de moeilijke financiƫle
situatie van de universiteit. Er komt wel extra geld voor de huisvesting
van buitenlandse studenten en de kinderopvang voor studenten.
Veel studieverenigingen vinden het budget van de CAS met 57 duizend euro nu
al te laag. Ze zeggen dat ze nog minder lezingen en andere educatieve
bijeenkomsten kunnen organiseren als er nog eens achttienduizend euro vanaf
gaat. Bart Lubbers, penningmeester van de studievereniging van studenten
Moleculaire wetenschappen Alchimica, vindt dat de universiteit al veel te
veel onkosten doorberekent aan de studieverenigingen. ,,Het zou toch erg
jammer zijn als dit soort erg belangrijke activiteiten door de universiteit
onmogelijk wordt gemaakt door ons erg veel te laten betalen voor
voorzieningen, en daarnaast nog eens te korten op de subsidie die daarvoor
staat'', betoogt Lubbers. ,,Studieverenigingen hebben gewoon geld nodig om
hun activiteiten neer te zetten.''
Een probleem is bijvoorbeeld de zaalhuur. Voor het huren van collegezalen
betalen studieverenigingen vaak meer dan vijftig euro per avond aan het
facilitair bedrijf, maar door gebrek aan budget vergoedde de CAS de
zaalhuur in het afgelopen jaar maar voor vijftig procent. ,,Indien onze
subsidie met dertig procent verminderd wordt, zouden we dit kunnen opvangen
door alleen nog sprekers uit de directe omgeving van Wageningen uit te
nodigen'', stelt Eveline Asjes, penningmeester van die
biotechnologenvereniging Codon. ,,Maar dan worden we wel erg beperkt in de
keuze van onderwerpen.'' Codon organiseert jaarlijks vier lezingen met
subsidie van de CAS. Andere verenigingen vrezen dat zij het inhoudelijke
gedeelte van bijvoorbeeld lustra moeten schrappen. Ze overwegen een
drastische verhoging van hun contributies.
In de conceptbegroting van de OSA staat ook dat de mensa's tien procent
moeten inleveren. Dit wordt echter deels goedgemaakt doordat de mensa van
Ceres dichtgaat. De CAID krijgt dit jaar een hoger budget, maar vindt dit
nog steeds vijfduizend euro te laag, omdat volgend jaar Diedenoort niet
meer meebetaalt aan de AID.
Opvallend is het grote budget dat de universiteit uittrekt voor de
vergoeding van leegstaande kamers van de SSHW, die gereserveerd zijn voor
buitenlandse studenten. Vorig jaar kostte dat de universiteit 113 duizend
euro, nu is er meer dan 250 duizend euro begroot. Daarnaast wordt er 39
duizend euro extra uitgetrokken voor de kinderopvang van studenten. |
G.v.H.