Nieuws - 1 januari 1970

‘Studieverenigingen betalen naar prestatie’

‘Studieverenigingen betalen naar prestatie’

‘Studieverenigingen betalen naar prestatie’


Rector prof. Bert Speelman vindt dat de studieverenigingen te veel
subsidiegeld oppotten. Hij wil daarom de basissubsidie voor de
studentenclubs verlagen. ,,De subsidiant zal een prestatie moeten
leveren’’. Speelman wil stimuleren dat studentenorganisaties
resultaatgericht werken. Als studentenclubs goede plannen hebben, maar geen
geld dan kunnen ze per project financiële ondersteuning van het college van
bestuur vragen.
Speelman verdedigde zijn plannen door te wijzen op Otherwise, Boerengroep
en RUW. Die werden vorig jaar ook flink gekort, maar functioneren volgens
de rector nog prima. |
G.v.H.