Nieuws - 5 maart 2014

Studieadviseurs spreken zich uit voor BSA

tekst:
Linda van der Nat

Het bindend studieadvies (BSA) is voor lakse studenten een goede stok achter de deur. Dit benadrukken studieadviseurs in een brief aan de medezeggenschapsraad. De studieadviseurs maken zich zorgen nu het voorstel voor een BSA is afgewezen.

Half februari stemde de Student Staff Council, onderdeel van de WUR-Council, het voorstel van de raad van bestuur voor een bindend studieadvies weg. Volgens de SSC bleef het onduidelijk wat de universiteit precies beoogde met de maatregel.

De studieadviseurs zeggen ‘verrast’ te zijn door de afwijzing. In een eerder stadium spraken zij zich al uit voor de invoering van een bindend studieadvies. Volgens hen is een BSA van 36 punten een goed instrument om eerstejaars studenten te stimuleren hun studie serieus te nemen en hard te werken. Lakse studenten die wegkijken van hun problemen moeten tegen zichzelf in bescherming worden genomen, stellen ze. ‘Wat wij in de praktijk zien is dat die studenten twee, drie jaar doormodderen’, zegt Anja Janssen, studieadviseur bij Levensmiddelentechnologie en voorzitter van de kring van studieadviseurs. ‘Ze komen niet naar gesprekken en steken hun kop in het zand. Daar kunnen we nu als studieadviseur niks aan doen. Een BSA is voor deze studenten een goede stok achter de deur.’

Volgens hen wordt er in de discussie over het BSA een link gelegd tussen het BSA en studierendement die er niet zou moeten zijn. ‘Er zijn andere maatregelen om het rendementscijfer te halen. Wat ons betreft is het BSA een instrument om studenten op de juiste plek te krijgen. Dat argument komt nu niet goed voor het voetlicht.’

De Student Staff Council vergadert vandaag over het BSA. De brief van de studieadviseurs zal daarbij aan de orde komen.