Nieuws - 26 oktober 2016

Studie naar onderbetaling vrouwen

tekst:
Roelof Kleis

Vrouwelijke onderzoekers op de Nederlandse universiteiten verdienen minder dan mannen. Is dat ook zo in Wageningen? Corporate HR gaat het uitzoeken.

In het onderzoek is gekeken naar de functies van universitair docent, universitair hoofddocent en hoogleraar. Vrouwen in die functies verdienen bij een voltijds aanstelling gemiddeld bruto 390 euro per maand minder dan mannen van dezelfde leeftijd. Die loonkloof komt bij een brutoloon van gemiddeld 5723 euro (mannen) neer op bijna 7 procent minder loon.

In de praktijk zijn mannelijke wetenschappers gemiddeld genomen ouder dan hun vrouwelijke collega’s. Het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen is daardoor in werkelijkheid nog groter: gemiddeld verdient een mannelijke onderzoeker 799 euro bruto (bijna 14 procent) per maand meer dan een vrouwelijke wetenschapper.

De cijfers zijn niet uitgesplitst naar de deelnemende veertien universiteiten. Dat is wel de bedoeling, laat directeur Corporate Human Resource Ingrid Lammerse weten. ‘Momenteel doe ik een inventarisatie onder de directeuren HR van de universiteiten en daaruit blijkt dat de meesten een eigen onderzoek gaan doen.’ De club van Lammerse gaat dat voor Wageningen
doen. ‘We gaan kijken of de resultaten uit het LNVH-rapport bij ons ook spelen. De resultaten verwacht ik in de eerste maanden van volgend jaar.’

Het verschil in maandsalaris bij dezelfde leeftijd is volgens het rapport het grootst bij de hoogleraren: bruto 438 euro. Daarna volgen de UD’s (41 euro) en de UHD’s (40 euro). In de rang UHD1 is iets merkwaardigs aan de hand. Daar verdienen vrouwen juist meer (57 euro). Dat komt volgens de onderzoekers doordat succesvolle vrouwen in die functie worden beloond met een hoger salaris, terwijl mannen bevorderd worden tot hoogleraar.