Nieuws - 6 mei 2015

Studentenraad tegen verruiming collegetijden

tekst:
Linda van der Nat

De studentenraad heeft zich uitgesproken tegen de mogelijkheid van avondcolleges in Wageningen. De raad vreest dat het studentenleven in het gedrang komt als studenten ’s avonds nog in de collegebanken moeten zitten.

'Een belangrijk deel van wat Wageningen tot het door ons zo geliefde instituut maakt, zijn de vele activiteiten die ’s avonds georganiseerd worden door de verschillende studentenclubs', schrijft de studentenraad in een verklaring. ‘Door de lunchpauze of de avond te gebruiken voor colleges, kunnen studenten dergelijke activiteiten niet meer bijwonen, maar ook niet meer organiseren.’ Het gevolg is dat studenten mogelijk hun horizon niet meer kunnen verbreden, niet meer kunnen debatteren over maatschappelijke kwesties of hun professionele vaardigheden aanscherpen, aldus de raad. ‘Kortom, avondcolleges bedreigen de Bildung van studenten.’ Ook denkt de studentenraad dat avondcolleges negatieve gevolgen hebben voor studentensportverenigingen en voor studenten met een bijbaan.

De studentenraad reageert op een uitspraak van Tijs Breukink, lid van de raad van bestuur, die afgelopen week in Resource zei dat het verruimen van roostertijden een goedkope manier kan zijn om de groei in studentenaantallen op te vangen. Breukink ziet tekorten opdoemen op de begroting, aangezien de ministeriële bijdrage aan de universiteit geen gelijke tred houdt met de toegenomen studentenaantallen.

Volgens de studenten van VeSte, CSF en S&I moet de universiteit het huidige gebruik van de onderwijsruimtes onder de loep nemen. Een rondgang langs de onderwijsruimtes in Forum toonde aan dat dit efficiënter kan. ‘We hebben een week lang de beschikbaarheid van onderwijsruimtes bekeken en meer dan de helft stond leeg een groot gedeelte van de dag leeg. We willen dat de raad van bestuur eerst de huidige beschikbaarheid onderzoekt voordat ze zich richt op avondcolleges.’

De studentenraad is niet de enige die zich heeft uitgesproken tegen ruimere collegetijden. Ook de WUR-Council is kritisch.