Nieuws - 23 juni 2017

Studentenraad stelt extra eisen aan verlengd lesrooster

tekst:
Albert Sikkema

De invoering van het verlengde lesrooster in september 2018 leek een uitgemaakte zaak, maar is dat toch nog niet helemaal. De studentenraad stelt aanvullende eisen.

©Guy Ackermans

De raad van bestuur had al toegezegd de invoering van het  extended daytime schedule een jaar uit te stellen. Ook had het bestuur ingestemd met vier van de zes aanvullende voorwaarden van de studentenraad, maar die vindt dat het bestuur ook aan de twee resterende voorwaarden moet voldoen. De raad wil dat het bestuur een overgangsperiode garandeert van drie jaar waarin de studenten nog minimaal twee lange lunchpauzes per week hebben. Ook moeten alle colleges in de laatste twee lesuren van de dag, tussen half 6 en 7 uur, worden opgenomen op video, zodat studenten ze ook op een andere dag kunnen bekijken, vindt de studentenraad.

Verschil
Gek genoeg accepteerde de Student Staff Council, waarin een deel van de studentenraad is vertegenwoordigd, op 14 juni wel de invoering van het Extended Daytime Schedule per september 2018. Vanwaar dit verschil? ‘De studenten die niet in de Student Staff Council zitten hebben het verschil gemaakt in de stemming om goed- of afkeuring’, zegt Karlijn Hendriks, voorzitter van de Student Council. Volgens Hendriks zijn de lange lunchpauzes en het opnemen van colleges eind van de middag erg belangrijk voor de studenten, omdat ‘zij specifiek impact hebben op het unieke studie- en studentenleven in Wageningen’.

De raad van bestuur zal deze week een reactie geven op de eisen van de studentenraad. Als bestuur en raad overeenstemming bereiken, dan keurt de studentenraad het verlengde lesrooster alsnog goed.

lees ook