Nieuws - 28 februari 2018

Studentenonderzoek: koeien dood door zwerfafval

tekst:
Albert Sikkema

Elk jaar gaan zo’n vierduizend koeien in Nederland dood door zwerfafval in hun maag. Dat stelt de Wageningse student Robin van der Bles in een onderzoek voor de milieuorganisatie Recycling Netwerk.

©Robin van der Bles

Scholieren, toeristen of automobilisten gooien blikjes frisdrank in berm of weiland langs de weg. De melkveehouder maait het gras, kuilt dat in en voert het ’s winters aan de koeien. Die krijgen zo gemalen stukjes blik in hun maag. Dat kan leiden tot een maagbloeding, waardoor de koeien koorts krijgen en niet meer eten. Van der Bles schat dat jaarlijks zo’n 12.000 koeien letsel oplopen door zwerfblikjes en dat er ongeveer 4.000 koeien aan overlijden.

Enquete
De economiestudent hield een online enquête onder melkveehouders en kreeg 395 reacties van boeren uit Nederland en Vlaanderen. Ook benaderde hij 115 boeren voor een referentieonderzoek. Het is een schatting, benadrukt Van der Bles. ‘Mijn schatting is dat er jaarlijks 3.800 a 4.200 koeien overlijden aan zwerfafval. Met foutmarge gaat het om 2.200 a 6.700  koeien.’

Schade
Hij berekende ook de economische schade van het zwerfafval. De sterfte onder de koeien kost de Nederlandse melkveehouders zo’n 3 miljoen euro per jaar, de behandeling van de zieke dieren door de veearts kost ze zo’n 1 miljoen per jaar. Bovendien leiden de dode en zieke koeien tot een lagere melkgift ter waarde van 0.9 tot 3,2 miljoen. ‘Dit is een grove schatting, hier is meer onderzoek voor nodig’, zegt Van der Bles.

Politieke agenda
De opdrachtgever, Recycling Netwerk, grijpt het onderzoek aan om het zwerfafval op de politieke agenda te houden. De Tweede Kamer bespreekt momenteel welke effectieve maatregelen de overheid  moet nemen om het zwerfafval terug te dringen. ‘Vaak zijn de effecten van zwerfafval niet bekend’, zegt de economiestudent. ‘Met dit onderzoek krijgen we dat beter in beeld.’

Van der Bles voerde het onderzoek uit tijdens zijn stage bij Recycling Netwerk. Hij is nu bezig met zijn thesisonderzoek. Dat gaat over de emissiehandel in Europa en hoe dit handelssysteem de investeringen van de energiemaatschappijen beïnvloedt. ‘Ik vermoed dat dit onderzoek de media niet haalt.’