Nieuws - 9 februari 2017

Studentenhuisvesting op 'Kirpestein'

tekst:
Roelof Kleis

Het braakliggende terrein van de voormalige garage Kirpestein krijgt eindelijk bebouwing. Idealis mag er huisvesting voor ruim 120 studenten realiseren.

(Foto: Laurens van der Zee, Wageningen Monumentaal)
Dat wordt mogelijk nu zowel de provincie als de eigenaar van de naburige molen De Vlijt akkoord zijn met de plannen.  De aanwezigheid van de molen was lange tijd een drempel voor bebouwing van het terrein. Hoge bebouwing hindert de windvang van de molen, waardoor deze niet meer optimaal kan draaien. Volgens wethouder ruimtelijke ordening Han ter Maat wordt er zo gebouwd dat de windvang niet verslechtert.

Kiespijn
Het terrein op de hoek van de Ritzema Bosweg en de Churchillweg  ligt al sinds juni 2004 braak. In de volksmond heet deze prominente plek aan de oostelijke entree van de stad daarom de ‘rotte kies’ van Wageningen.  Als het aan Ter Maat ligt komt aan die kiespijn nu een einde. ‘Inwoners noemen deze plek vaak het lelijkste plekje van Wageningen en dat ben ik met ze eens. Vanaf het aantreden van dit college, heb ik me daarom ingezet om deze plek op een passende manier ingevuld te krijgen. Het ziet er nu naar uit dat dat lukt.’

schets Kirpestein.jpg

Het schetsplan, dat is ontwikkeld door de gemeente, studentenhuisvester Idealis en projectontwikkelaar Ovile uit Soest, voorziet in een pand van twee tot zeven bouwlagen. Het hoogste punt (21 meter) komt langs de Ritzema Bosweg. De bouwhoogte loopt af naar het Delpad en de woningen langs die weg. Met die hoogte wordt aangesloten bij de bebouwing aan de overkant van de Churchillweg op de hoek met de Stadsbrink.

2019
Het schetsplan geeft een indruk van de omvang van het gebouw en wordt binnenkort aan de omwonenden voorgelegd. Vervolgens moet het bestemmingsplan nog worden aangepast om studentenhuisvesting mogelijk te maken. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen kan volgens de gemeente op zijn vroegst in de tweede helft van volgend jaar met de bouw worden begonnen. In 2019 kunnen de eerste studenten er dan in.