Organisatie - 1 januari 1970

Studenten winnen ontwerpprijs

De studenten Landschapsarchitectuur Jos Hartman en Thijs de Zeeuw hebben met hun ontwerp Copy_Paste de derde prijs gewonnen bij een internationale ontwerpwedstrijd voor de Zuid-Hollandse geestgronden. Ze ontvingen op 2 april van het planologische programma Geest en Grond duizend euro en gaan in mei en juni samen met gemeente Noordwijkerhout werken aan de nadere uitwerking van de plannen.

Hartman en De Zeeuw maakten zonder begeleiding in één week in januari een ontwikkelingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein Delfweg aan de N206 bij Noordwijkerhout. Ze tekenden parallel aan de provinciale weg een nieuwe binnenweg, gekopieerd van de kleine binnenweggetjes die typisch zijn voor de geestgronden. Het bedrijventerrein past volgens de studenten zo beter in het door de strandwallen en strandvlakten gedomineerde landschap, dat bij de huidige ontwikkelingen volgens hen 'onverantwoord volgebouwd' zou worden.
,,Dit voorstel voor de Delfweg was realistisch en zou absoluut iets kunnen opleveren voor de streek'', oordeelde de jury. ,,Het aanleggen van een ‘nieuwe binnenweg’ parallel aan de N206 was slim bedacht en bovendien getuigde het plan van oog voor ontwikkelingen door de binnenweg zo aan te leggen dat doorgroei van bedrijven mogelijk blijft. De binnenweg zou de nieuwe bedrijfsbebouwing inkaderen.'' |
M.W.