Nieuws - 1 januari 1970

Studenten willen minder werkgroepen

Studenten willen minder werkgroepen

Studenten willen minder werkgroepen


Studenten willen minder Probleemgericht Onderwijs (PGO). Zij vinden meer
dan 20 procent te veel, de universiteit streeft ernaar om dertig procent
van het onderwijs te geven in de vorm van werkgroepjes. Dat blijkt uit een
enquête van de progressieve studenten fractie (PSF).
Zowel studenten als docenten vinden dat de leerdoelen van PGO te weinig
aandacht krijgen in de huidige onderwijsprogramma's. Trainingen in de
beoogde leerdoelen, zoals samenwerken en presenteren, worden als nuttig
gezien.
Volgens studenten moet ook meer aandacht worden besteedt aan de vakkennis
van begeleiders. Vooral door de inzet van student-assistenten schort het
hier regelmatig aan. Dit blijkt uit de reacties van 450 geënquêteerde BSc
studenten en 40 docenten.
De enquêteresultaten laten verder zien dat het merendeel van de docenten,
63 procent, niet tevreden is over de manier waarop ze PGO ingevoerd hebben.
De docenten klagen over tijdgebrek en een tekort aan financiële middelen.
Een meerderheid van de docenten (61 procent) denkt door middel van PGO een
goed beeld te krijgen van de opgedane kennis en competenties van
individuele studenten. Toch lijken docenten weinig zicht op de manier
waarop groepjes werken. Terwijl 54 procent van de onderwijsgevenden denkt
dat werkgroepen hun best doen om een samenhangend geheel van de verslagen
te maken, zegt slechts 15 procent van de studenten dat dit het geval is.
Bijna de helft van de studenten levert vooral 'plakwerken' in.
Zowel docenten als studenten zijn voor een individuele beoordeling en
studenten zouden graag vaker in kleine groepjes werken. Twee tot vier
personen wordt als ideale groepsgrootte gezien. Nu zetten docenten
gemiddeld vijf tot acht studenten bij elkaar.
,,We gaan de resultaten in eerste instantie presenteren aan het college van
bestuur’’, vertelt Ruth Heerdink van de PSF. De studentenraadsfractie
maakte zich al langer zorgen over het PGO en wilde door middel van de
enquête een beter beeld krijgen van de problemen. Heerdink: ,,We zijn bang
dat PGO als een goedkope onderwijsvorm wordt gezien, terwijl het echt
belangrijk is dat er goede begeleiding beschikbaar is.'.
Dat PGO een goede onderwijsvorm kan zijn ontkent de PSF volgens Heerdink
niet, maar de fractie maakt bezwaar tegen het streefgetal van 30 procent
PGO in het onderwijs dat het college van bestuur voor ogen heeft. |
L.M.