Organisatie - 1 januari 1970

Studenten tevreden over opleidingen

Wageningse studenten zijn nog altijd tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de recent verschenen Keuzegids Hoger Onderwijs, die studentenoordelen van een groot aantal Nederlandse opleidingen vergeleek.

Jaarlijks vraagt de redactie van de Keuzegids Hoger Onderwijs studenten uit heel Nederland naar hun oordeel over de studie die ze volgen. Op basis hiervan stelt zij een 'consumentengids voor scholieren' samen die een beeld geeft van de waardering van opleidingen ten opzichte van andere opleidingen in hetzelfde vakgebied.
De beoordeelde Wageningse opleidingen komen over het algemeen goed uit de bus, hoewel maar weinig opleidingen echt goed vergelijkbaar zijn. Alleen voor Biologie kunnen studenten ook aan andere universiteiten terecht. Deze opleiding eindigt op een mooie tweede plaats. Met name de kleinschaligheid van de universiteit lijkt bij te dragen aan het positieve oordeel. Zo worden de computerfaciliteiten en vele specialisatiemogelijkheden geroemd.
Ontevreden zijn de Wageningse studenten over de bereikbaarheid van hun universiteit met het openbaar vervoer en de openingstijden van de centrale bibliotheek. Waar het universitair sportcentrum de ruimste openingstijden van Nederland kent, geldt voor de bibliotheek het omgekeerde. De bibliotheek van de Leeuwenborch kan zich qua openingstijden wel meten met andere universiteitsbibliotheken.
De redactie van de gids is niet op alle gebieden goed ingelicht. Zo wordt bij verschillende Wageningse opleidingen nog gesproken over de mogelijkheid om de propedeuse in Leeuwarden af te leggen en zou de master Internationale ontwikkelingsstudies de specialisaties 'methoden' en 'sport' kennen. /JH