Nieuws - 21 januari 2016

Studenten hopen vandaag op meer macht

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

Studenten hopen dat ze vandaag meer macht krijgen om bestuurders terug te fluiten. ‘Na jaren roepen om meer inspraak voor studenten, wordt het nu tijd dat er echt wat verandert’, vindt Stefan Wirken van de Landelijke Studenten Vakbond.

Foto: Brian Turner

Vandaag praat de Tweede Kamer met onderwijsminister Jet Bussemaker over een nieuwe wet die het bestuur van universiteiten en hogescholen moet verbeteren. Studentenorganisaties ISO en LSVb vinden echter dat de plannen nog niet ver genoeg gaan. Zij vinden dat het wetsvoorstel ‘veel te mager’ is en ‘nauwelijks rekening [lijkt] te houden met de brede roep onder studenten om meer zeggenschap te krijgen over hun eigen onderwijs.’  

Ten eerste zouden studenten die in de medezeggenschap zitten meer scholing en meer tijd moeten krijgen. ‘Wij kennen verhalen van studenten die in vier uur per week worden geacht een college van bestuur te controleren en adviseren. Dat kan natuurlijk nooit’, zegt Linde de Nie van het ISO. Verder zouden opleidingscommissies, waar studenten mogen meedenken over hun opleiding, instemmingsrecht moeten krijgen op plannen van het bestuur met het onderwijs.

ISO en LSVb willen ook dat studenten meer te zeggen krijgen over de benoeming van bestuurders. In de nieuwe wet van minister Bussemaker krijgen studenten slechts adviesrecht op het benoemingsprofiel. Wirken: ’Adviesrecht op het benoemingsprofiel is een advies op een vacaturetekst. Dat is geen echte inspraak.’

Onze wens is dat bestuurders straks even slikken als ze de wet lezen
Linde de Nie, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

‘Onze wens is dat bestuurders straks even slikken als ze de wet lezen’, aldus De Nie. ‘De tijd van vrijblijvende adviezen is wat ons betreft voorbij. Studenten mogen echt wel wat vaker meebesturen.’ 

De meeste steun kunnen studenten vandaag verwachten van D66, en ook de PvdA wil ze wat meer rechten geven dan de minister van plan is. De grote fracties van VVD, CDA en PVV twijfelen daar echter over dus of er een Kamermeerderheid te vinden is voor alle plannen staat te bezien.

Het is al wel zeker dat de opleidingscommissies meer macht krijgen: in de zomer van vorig jaar wilde een meerderheid van de Tweede Kamer dat al.