Nieuws - 6 februari 2013

Studenten geweerd door woningstichting

Sinds 1 januari verhuurt Woningstichting Wageningen geen huizen meer aan studenten - wel mogen ze zich nog inschrijven. De stichting wil hen niet langer huisvesten in woningen bedoeld voor werkende jongeren. Een onterechte maatregel, vindt VeSte en beraadt zich op eventuele stappen.

Vanaf 2011 verdeelt de Woningstichting niet 8 maar 20 procent van haar huizen via loting. Wachttijden - 4 tot 5 jaar is een minimum - zijn niet langer bepalend en men loot op inschrijfnummer. 'Dit was bedoeld als impuls voor starters,' vertelt Marion Gorlach, hoofd Verhuur en verkoop. Werkende jongeren dus die niet gestudeerd hebben en uit huis willen. 'Maar we zagen in toenemende mate studenten, zegt Gorlach, 'Toen hebben we gezegd: dit is te gek, we zijn geen studentenhuisvester.'
Studentenfractie Veste reageert gepikeerd op de maatregel. 'Niet fair', is het oordeel van woordvoerder Anneriek Simons. Volgens haar is het oneerlijk om studenten 'categorisch uit te sluiten'. Ze begrijpt dat de woningmarkt niet goed is voor starters, maar: 'er zijn ook niet genoeg kamers voor alle studenten.'
leegstand
Idealis heeft studenten genoeg te bieden, werpt Gorlach tegen, en ze wijst op - tijdelijke - leegstanden op Edese locaties. 'We vinden ons ook in ons recht staan,' voegt ze daaraan toe. In het ondernemingsplan staat meermalen dat de stichting niet bestaat voor studenten.
'We vinden het niet netjes dat de maatregel niet duidelijk is gecommuniceerd,' zegt Simons. Ingeschreven studenten zijn meestal onwetend dat deze kans is afgesneden. Al staat de maatregel op de ­site en bij woningadvertenties. Het staat bovendien duidelijk in al het foldermateriaal, zegt Gorlach, bovendien: 'Wij hebben ook nooit naar studenten gecommuniceerd dat we ze wèl zouden huisvesten.'
De Woningstichting verhuurt jaarlijks zo'n 350 huizen. Bij een telling in 2012 bleek hiervan zo'n 7 procent naar studenten te gaan. Dat leidde tot het besluit te monitoren. Gorlach schat dat al met al zo'n 60 tot 65 huizen verhuurd zijn aan studenten - zij mogen hier ove­rigens gewoon blijven wonen.