Nieuws - 27 maart 2020

Studenten die geld mislopen door coronacrisis: meld je!

tekst:
Luuk Zegers

Studenten die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden terechtkomen, mogen extra geld lenen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Geen goede oplossing, zeggen de studentenvakbonden. ‘Niemand zou de rekening van de coronacrisis moeten betalen, maar studenten blijkbaar wel, want meer lenen is meer schuld.’

©SAW Student Agrotechnologie Gwen Hoogeboom (22), voorzitter van studentenvakbond Student Alliance Wageningen (SAW)

Geen campusonderwijs meer, stages die worden afgebroken, en geen werk meer. Voor studenten komt de coronacrisis hard aan. Om ze tegemoet te komen worden maatregelen genomen, zoals de versoepeling van het BSA. Ook mogen ze tijdelijk meer geld lenen bij DUO.

Maar de maatregelen zijn niet toereikend, zeggen de studentenvakbonden. Studenten en andere flexkrachten hebben opeens geen werk meer; uitzendkrachten worden meestal per direct ontslagen, mensen met een nulurencontract worden verwijderd van het rooster en krijgen te horen dat ze geen recht hebben op doorbetaling.

Volgens Alex Tess Rutten, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond, betekent dit voor veel studenten een inkomensval van honderden euro’s per maand. ‘De zorgen over het niet kunnen betalen van de maandelijkse rekeningen zijn dan ook groot en er circuleren al meerdere petities voor het uitstellen van betaling van kamerhuur.’

Student Agrotechnologie Gwen Hoogeboom (22) is voorzitter van studentenvakbond Student Alliance Wageningen (SAW). ‘Samen met de andere lokale studentenvakbonden, nationale studentenvakbond en FNV Young&United zijn we afgelopen najaar begonnen met een campagne tegen het leenstelsel, #nietmijnschuld. We hebben drie eisen. Eén: de basisbeurs moet terugkomen. Twee: er moet een compensatie komen voor de ‘pech-generatie’ die veel heeft moeten lenen om te kunnen studeren. Drie: deze eisen mogen niet ten koste gaan van het onderwijs en mogen dus niet betaald worden vanuit de onderwijsbegroting.’

Onderdeel van de campagne is een petitie op nietmijnschuld.nl. ‘In mei gaan we beginnen met online debatten over alternatieven voor het leenstelsel. Komende zomer zullen we ons alternatief presenteren.’

Geen werk, wel studievertraging
Door de coronacrisis is de campagne nóg relevanter geworden. ‘Je ziet twee dingen gebeuren’, zegt Hoogeboom. ‘Studenten verliezen inkomen omdat ze niet meer kunnen werken, wat zorgt voor financiële problemen. En als tegemoetkoming mogen we extra geld lenen bij DUO. Terwijl niemand de rekening van de coronacrisis zou moeten betalen. Maar studenten blijkbaar wel, want meer lenen is meer schuld. Daarnaast zijn er studenten die nu extra uitloop hebben, omdat hun stage nu bijvoorbeeld niet door kan gaan. Dat betekent ook langer lenen, waardoor de schuld nóg hoger wordt.’

Op de campagnesite is een meldpunt aangemaakt voor studenten met inkomensverlies door de coronacrisis. ‘Die is nu al vijfhonderd keer ingevuld’, vertelt Hoogeboom. ‘Dus als je studeert en nu niet meer kan werken: meld je. En teken die petitie tegen het leenstelsel. Dat is het beste dat we nu kunnen doen.’