Nieuws - 1 januari 1970

Studenten denken mee bij ontwerp Born

Drie ontwerpteams hebben in opdracht van de gemeente Wageningen twee dagen gewerkt aan de Ontwerpsessies Openbare Ruimte, een ontwerpwedstrijd van de Vereniging Stadswerk. De gemeente leerde van de ontwerpteams dat een weg een barrière is, die je niet dwars door een werk- en studeergebied zoals de Born moet leggen, maar juist er omheen.

De ontwerpteams, die bestonden uit studenten Landschapsarchitectuur en stedenbouwkundigen en verkeersdeskundigen uit de praktijk, bogen zich tijdens de ontwerpsessie over de nieuwe route van de Nijenoordallee. Deze rondweg langs de sterflats in het noorden van Wageningen zal in de toekomst meer in de richting van de Born worden verlegd.
Het team van Kenny Windels wil de bestaande weg verleggen tot boven de sportvelden. Daardoor ontstaat volgens Windels een echte scheiding tussen sport en werken en studeren.
Het team van Lizelotte Nagtegaal wil een echte campus ontwikkelen op de Born. Het hoogwaardig openbaar vervoer, de lightrail, loopt wel dwars door het werk- en studeercentrum, maar de weg niet. ,,De sportvelden doen mee in de campus'', vertelt Nagtegaal, want de Nijenoordallee blijft in ons plan ongeveer op dezelfde plek.
Ook in het team van Debbie Nuyten wordt met een bundeling van de infrastructuur - de weg, de lightrail, het fietspad - een duidelijk afscheiding gemaakt tussen het werken en studeren in de Born en het wonen ten zuiden van de Nijenoordallee. De bestaande tennisvelden worden in het plan naar het noorden verschoven, zodat er bij de sterflat Hoevesteijn ruimte komt voor nieuwe woningbouw.
Volgens de begeleider van de ontwerpteams, ir Frank Josselin de Jong, vond de gemeente de plannen interessant, vooral de argumenten achter de plannen. De resultaten van de sessies worden nog getoetst door een toetsingscommissie. Op 17 juni volgt de uitspraak. | M.W.