Nieuws - 1 januari 1970

Studenten Biologie krijgen ook vijfde jaar

Studenten Biologie krijgen ook vijfde jaar

Studenten Biologie krijgen ook vijfde jaar

Biologie krijgt toch een vijfde studiejaar erbij. Dat heeft minister Hermans besloten op verzoek van bijna de gehele Tweede Kamer. Zijn voorganger Ritzen hield altijd de boot af. De Wageningse biologen hadden, vooruitlopend op de beslissing van Hermans, alvast een vijfjarige opleiding ontwikkeld

Studenten Biologie krijgen er van Hermans een jaar studiebeurs bij. Daarmee stelt hij Biologie gelijk aan alle andere betaopleidingen. Die mochten eerder al hun cursusduur naar vijf jaar verlengen, een beslissing die nog werd genomen door Hermans' voorganger Ritzen. Ritzen sloot Biologie uit van deze deal

Hermans komt daar nu op terug, op aandringen van bijna de gehele Tweede Kamer en de universiteiten. Ook de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen drong daar op aan. Voor Hermans weegt zwaar dat Biologie volgens de KNAW tot de natuurwetenschappen behoort en ook inhoudelijk sterk verweven is met andere disciplines op dit terrein

De Wageningse opleidingscommissie Biologie had alvast een voorschot genomen op het besluit van Hermans. De commissie heeft al een programma voor een vijfjarige studie opgesteld. Volgens voorzitter dr ir Kees Bos wordt de propedeuse in het vijfjarige programma iets verlicht. Verder krijgen toekomstige studenten in hun vijfde jaar de keus tussen drie beroepsvarianten: onderzoek, maatschappij en communicatie en educatie. Die laatste variant is bedoeld voor studenten die leraar willen worden. Minister Ritzen had bij het toekennen van het vijfde jaar aan de andere natuurwetenschappelijke studies als voorwaarde gesteld dat de lerarenopleiding onderdeel zou worden van de vijfjarige programma's. De maatschappelijke afstudeervariant is bedoeld voor studenten met interesse voor bijvoorbeeld natuurbeleid

Voor verwante opleidingen als Medische biologie, Biomedische wetenschappen en Gezondheidswetenschappen handhaaft Hermans het besluit van Ritzen. Zij krijgen er dus geen extra jaar bij. Dat geldt ook voor de studies Technische bedrijfskunde, Technische bestuurskunde en Techniek en maatschappij, die volgens de drie technische universiteiten ook een vijfde jaar verdienen. Maar voor die lobby is Hermans ongevoelig. /K.V