Nieuws - 1 januari 1970

Studenten bezorgd over voortgang onderwijsplan

Studenten bezorgd over voortgang onderwijsplan

Studenten bezorgd over voortgang onderwijsplan

Het extra geld voor de nieuwe onderwijsplannen van de Landbouwuniversiteit is natuurlijk mooi, vinden Coen Elemans en Gudy Alkemade van het actiecomito Gezamenlijk op Koers. Maar ze zien veel clubs langs elkaar heenwerken. Als je kijkt hoe het nu loopt, denk je: er komt niks van terecht. Het is hoog tijd dat er een goede regisseur opstaat.


In december trok een bijeenkomst van Gezamenlijk op Koers, het actiecomito van de studentenbond WSO en de ontwikkelingsclub Otherwise, een paar honderd tegenstanders van het ondernemingsplan Krachtig op Koers. Het comito hamerde vooral op de geringe inspraak die de raad van bestuur gunde aan studenten en personeel van de LUW. Ze kregen hun zin, het bestuur trok een half jaar extra uit voor het plan en verwerkte de kritiek van twee hoorzittingen en honderden brieven

In het nieuwe reorganisatieplan zijn miljoenen gereserveerd voor onderwijsvernieuwing, blijven er studierichtingen voor milieu en ontwikkelingsstudies en worden de maatschappijwetenschappen minder zwaar getroffen. Toch zijn Coen Elemans (WSO) en Gudy Alkemade (Otherwise) niet in juichstemming. Tevreden? Nou ja, in het eerste plan stonden gewoon een paar blunders, die zijn er nu uitgehaald. Het was natuurlijk ook wel erg naïef van het bestuur om te denken dat je over zo'n ingrijpend plan binnen twee maanden kunt besluiten.

 • Jullie waren teleurgesteld na de twee openbare hoorzittingen. Waarom?

  Alkemade: Die publieke debatten waar wij om gevraagd hadden, waren achteraf maar hoorzittingen; er was geen ruimte voor echte discussie. Wij wilden het hebben over de hoofdlijnen van een nieuw plan. Maar er waren vooral mensen die voor hun eigen belangen gingen praten. De raad van bestuur had verschillende mensen al beloofd dat ze tijd kregen om in te spreken. Wij mochten wel meepraten over de organisatie van de discussies, maar dat konden wij niet meer terugdraaien. En dan hadden we ook nog de pech dat de voorzitter de discussie juist probeerde te vermijden.

  In de eerdere discussies was Bert Speelman de enige die durfde te komen. Ik vond het jammer dat de bestuurders in discussies meteen zo in de verdediging schoten. Wij wilden een open discussie over de toekomst van de universiteit. In januari hebben we in een kleinere club met mensen van allerlei bestuurslichamen nog eens gesproken met Karssen en Speelman. Toen stonden ze veel meer open voor ideeën. Ze hadden bij de presentatie van de plannen moeten zeggen: hier is een plan, schiet er maar op. Uitspraken van Veerman dat er bijna niks meer kon veranderen aan het plan zorgen er alleen maar voor dat mensen moedeloos worden en afhaken. Je jaagt mensen weg. Eigenlijk zei het bestuur daarmee dat het geen constructieve ideeën van de universiteit verwachtte.

  Elemans: Bij een vak op De Leeuwenborch geven ze de procedure rond het ondernemingsplan als schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. De presentatie van het nieuwe plan was gelukkig beter dan de eerste keer. Er was nu bijvoorbeeld tenminste een Engelse samenvatting van het plan beschikbaar.

 • Uiteindelijk heeft het bestuur wel geluisterd naar de kritiek. Milieu en tropenstudies blijven als opleidingen bestaan, de maatschappijwetenschappen hoeven minder te bezuinigen en er is een flink budget uitgetrokken voor de onderwijsplannen. Toch tevreden?

  Alkemade: Vooral de onderwijsplannen zien er op papier erg mooi uit. Veel probleemgericht onderwijs, individuele leertrajecten, beta-gamma-integratie. Dat zijn dingen waar wij ook voor gepleit hebben. En dat er nu geld is voor de onderwijsplannen, is natuurlijk hartstikke goed. Maar als je kijkt hoe het nu loopt, denk je: er komt niks van terecht. Iedereen praat langs elkaar heen. Studentenraad, ondernemingsraad, onderwijsinstituten en projectteams - ieder is op zijn manier bezig, maar veel mensen weten niet waar de ander mee bezig is.

  Elemans: Wij willen graag een duidelijk onderwijsplan, zodat de projectteams, de clubs die nu aan het werk gezet zijn om de nieuwe onderwijsprogramma's te maken, weten waar ze aan toe zijn. Nu werkt iedereen in een verschillend tempo en worden dezelfde discussies weer overal gevoerd. Van bovenaf moeten er duidelijke richtlijnen komen. Het klinkt mooi dat Speelman de onderwijsinstituten de ruimte wil geven om zelf aan de slag te gaan, maar een aantal kaders moet je wel geven. Zo zou het goed zijn als er afspraken komen over oon periode waarin alle studenten werken aan themablokken. Dan kun je studenten van meerdere richtingen samen laten werken. Daar moeten de onderwijsinstituten afspraken over maken.

  Wij merken in gesprekken met studenten uit de projectteams dat ze slecht op de hoogte zijn van wat er her en der gebeurt. De voorzitters van de onderwijsinstituten zitten in de denktank van Speelman en zijn wel op de hoogte, maar ze geven de informatie blijkbaar slecht door aan de projectteams. Bovendien loopt de snelheid waarmee de instituten werken nogal uiteen. De meeste richtingen lopen nu al flink achter op schema. Er wordt in die projectteams ook geen discussie gevoerd over de hoofdlijnen van het nieuwe onderwijsmodel, zoals: hoe ga je om met de instroom van hbo'ers en internationale studenten in de MSc-fase? Hoe ziet dat MSc-BSc-model er eberhaupt uit?

  Alkemade: In het instellingsplan stonden in de bijlagen twee schema's over het MSc-BSc-model, zonder toelichting en argumenten. Wat moeten we daarmee? Bovendien komt er elke week een nieuw tekeningetje. Er moet snel duidelijkheid komen over de grote lijnen.

  Elemans: De WSO heeft studenten uit de projectgroepen bij elkaar gehaald om elkaar op de hoogte te stellen. Dat vond iedereen ontzettend nuttig. Je hoort aan welke problemen de andere groepen werken. Het is hoog tijd dat er een goede regisseur opstaat die de discussie coördineert. Er mag niet gebeuren wat er vier jaar geleden met Onderwijs 2000 gebeurde: allerlei plannen maken waar na een tijdje geen fuck van terecht komt.


  foto Guy Ackermans